Преглед и редактиране на PDF файлове

С ABBYY FineReader лесно можете да преглеждате, редактирате, коментирате и търсите във всеки тип PDF файлове, дори в тези, получени само чрез сканиране на хартиен документ и поради това несъдържащи текст за търсене или редактиране.

Преглеждане на PDF файлове и добавяне на коментари

На началния екран отидете на раздел Отваряне и щракнете върху бутона PDF документ:
.

Избраният документ ще бъде отворен в редактора за PDF за преглед и коментари.

Използвайте бутоните „Страници“, „ Отметки“, „Търсене“ и „Коментари“ в раздел Документ, за да се ориентирате в документа.

ABBYY FineReader предлага следните инструменти за коментиране:

Редактиране на PDF файлове

Можете да използвате ABBYY FineReader, за да редактирате текст и изображения, да създавате горни и долни колонтитули, както и да добавяте свои собствени изображения. За да преминете към режима за редактиране, отидете в раздел Редактиране на съдържание.

Вижте също: Редактиране на текст, Вмъкване и редактиране на изображения.

Защитаване на PDF документи

Можете също да използвате ABBYY FineReader, за да добавяте цифрови и текстови подписи, да шифровате документ с парола или воден знак и да редактирате поверителна информация. Можете да направите това, като отидете в раздел Защита.

Вижте също: Цифрови подписи, Премахване на поверителна информация от PDF документи, Пароли и разрешения.

Working with interactive forms

ABBYY FineReader PDF allows you to create, edit, fill out, save, and print interactive PDF forms. Вижте също: Working with interactive PDF forms

Когато отворите PDF файл, който съдържа интерактивен формуляр, полетата му са осветени, като Ви приканват да изберете стойност от падащия списък или да въведете определена информация.

Ако намерите формуляр, който не може да бъде попълнен само чрез въвеждане на текст в празните полета, използвайте инструмента Експортирай, за да въведете необходимата информация във формуляра. Вижте също: Попълване на формуляри.

За повече информация за работата с PDF файлове вижте Работа с PDF документи.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.