Сканиране в други формати

Задачата Други формати в прозореца Нова задача Ви дава възможност да създавате документи в популярни формати (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, and *.djvu) от изображения, получени от скенер или цифров фотоапарат.

 1. Отворете прозореца Нова задача ,изберете раздела Сканиране и щракнете върху задачата Други формати.
 2. Изберете устройство и задайте настройки за сканиране.
 3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
 4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни от качеството на изображението, променете настройките за сканиране и щракнете отново върху бутона Преглед.
 5. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Изберете изходен формат
   Използвайте тази опция, за да изберете желания формат за изходния файл.
  2. Езици за OCR
   Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Настройки за предварителна обработка на изображенията...
   Задайте настройките за предварителна обработка на изображенията, като например настройките за определяне на ориентацията на страницата и автоматична предварителна обработка. Тези настройки могат значително да подобрят оригиналните изображения, което ще доведе до по-голяма точност на разпознаването. Вижте също: Опции за обработка на изображения.  
  4. Повече опции...
   Отваря секцията с настройките на избрания формат в раздела Настройки на формат на диалоговия прозорец Опции, където можете да зададете допълнителни настройки (можете да отворите диалоговия прозорец и като щракнете върху Опции... в менюто Инструменти).
 6. Щракнете върху Сканиране в <format>.
 7. Ще бъде изведен диалогов прозорец, показващ лента за хода на изпълнение и съвети.
 8. След като страницата бъде сканирана, ще се покаже диалогов прозорец, който Ви подканва да решите какво ще правите след това.
  Щракнете върху Повторно сканиране, за да сканирате още страници, като използвате текущите настройки, или върху Завършване на сканирането, за да затворите диалоговия прозорец.
 9. Задайте папката, в която искате да запишете изходния си файл.

Когато задачата е изпълнена, в зададената от Вас папка ще бъдат създадени изходни файлове в зададения формат. Всички изображения на документа ще бъдат отворени и в редактора за OCR.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.