Запис на резултатите от сравнението

Можете да запазите:

 1. Един от документите като файл на Microsoft Word, където разликите ще бъдат показани с помощта на функцията за проследяване на промените.  
  За да направите това, щракнете върху бутона Запис... в раздела Различия и изберете DOCX в режим на проследяване на промените за Документ 1/Документ 2.  Забележка: запазеният документ е разпозната версия на оригиналния документ, което означава, че може да има визуални разлики и грешки при разпознаването. Следователно документ от този тип трябва да се използва само за преглед на разликите.
 2. Един от документите като PDF файл с откритите разлики като коментари.
  За да направите това, щракнете върху бутона Запис... в раздела Различия и изберете PDF с коментари за Документ 1/Документ 2.
 3. Разликите са показани като таблица на Microsoft Word.
  За да направите това, щракнете върху бутона Запис... в раздела Различия и изберете Отчет за сравнението.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.