Запис в други формати

Редакторът за PDF Ви позволява да записвате цели PDF документи или само избрани страници в различни формати: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, графични формати и много други.

  1. Щракнете върху Файл > Записване като и после върху желания формат. Друга възможност е да щракнете върху стрелката до бутон на лентата с инструменти в раздел Документ, а след това върху желания формат.
  2. В отворилия се диалогов прозорец задайте име и местоположение на документа.
  3. Отворете падащия списък до Опции на файл и задайте дали искате да се създаде един файл за всички страници или отделен файл за всяка страница.
  4. Щракнете върху Запис.
  5. В резултат PDF документът ще бъде конвертиран във формат по Ваш избор, като се използват текущо избраните опции за запис.

За да промените опциите за запис, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за запис. Или щракнете върху Файл > Опции... > Настройки на формат. Ще се отвори диалоговият прозорец с опциите и ще покаже раздел за формата, който сте избрали.

За да конвертирате само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да конвертирате, щракнете върху тях с десния бутон на мишката и щракнете върху Записване като в контекстното меню, после върху изходния формат. Друга възможност е да отидете в раздел Организиране на страниците, да изберете подходящите страници, да щракнете върху стрелката до бутона и да изберете необходимия формат от падащия списък

Можете да конвертирате PDF и графични файлове в документи в различни формати. Вижте също: Създаване на документи на Microsoft Word, Създаване на документи на Microsoft Excel и Други формати.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.