Запис на PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да записвате цели PDF документи или само избрани страници. Предлагат се различни опции за записване.

  • За да запазите промените, които сте направили в текущия PDF документ, щракнете върху Файл > Запис в главното меню. Друга възможност е да щракнете върху на лентата с инструменти в раздел Документ.
  • За да запазите текущия PDF документ под друго име или в друга папка, щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ... в главното меню. Друга възможност е да щракнете върху на лентата с инструменти в раздел Документ, а след това върху PDF документ....
  • За да запишете Вашия документ като PDF документ, в който потребителите ще могат да избират, копират и редактират съдържание, щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ с възможности за търсене. Друга възможност е да щракнете върху Записване като на лентата с инструменти в раздел Документ, а след това върху PDF документ с възможности за търсене.
    В резултат PDF документът ще бъде конвертиран в PDF документ с възможност за търсене, като се използват текущо избраните опции за запис. За да промените опциите за запис, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за запис в раздела PDF.
  • За да запишете PDF документ без текстов слой (в такива PDF документи не може да се търси и съдържанието им не може да бъде избрано, копирано или редактирано), щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ само с изображения. Друга възможност е да щракнете върху Записване като на лентата с инструменти в раздел Документ, а след това върху PDF документ само с изображения.
    В резултат PDF документът ще бъде конвертиран в PDF документ само с изображения, като се използват текущо избраните опции за запис. За да промените опциите за запис, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за запис в раздела PDF.

За да конвертирате само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и щракнете върху Записване като в контекстното меню. Друга възможност е да отидете в раздел Организиране на страниците, да изберете подходящите страници и да щракнете върху стрелката до бутон на лентата с инструменти.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.