Ако не е открит баркод

Областите на баркод съдържат баркодове. Ако документът Ви съдържа баркод, който искате да интерпретирате като последователност от букви и числа, вместо като изображение, изберете баркода и променете типа на областта на баркод.

Разпознаването на баркодове е забранено по подразбиране. За да го активирате, щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздела OCR и изберете опцията Преобразуване на баркодовете в низове.

За да очертаете област с баркод и да я разпознаете:

 1. Очертайте област около баркод в панела Изображение или Мащабиране.
 2. Щракнете с десния бутон върху областта и после върху Промени типа на областта > Баркод в контекстното меню.
 3. Стартирайте процеса на разпознаване.

ABBYY FineReader PDF може да прочита следните видове баркод:

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • QR code
 • Patch code

Типът баркод по подразбиране е Автоматично откриване, което означава, че тези типове баркод се откриват автоматично. Не всички типове баркод обаче могат да се открият автоматично и понякога може да се наложи да изберете ръчно подходящия тип от панела Свойства на областта.

ABBYY FineReader може да открие автоматично следните типове баркод: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.