Копиране на област като текст

За да копирате област от PDF документ като текст, използвайте един от двата метода:

Метод 1:

 1. Използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около областта, която искате да копирате.
  Областта, която маркирате, трябва да бъде ограничена до една страница.
 2. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти, която се показва до маркираната област.  Освен това можете да щракнете с десния бутон върху маркираната област и да щракнете върху Копиране като текст в контекстното меню или да натиснете клавишната комбинация Ctrl+Shift+C.


 3. Поставете копирания текст в желаното приложение.

Метод 2:

 1. Използвайте мишката, за да маркирате текстовите низове, които искате да копирате.
  Можете да маркирате текстови низове на няколко страници едновременно.
 2. Щракнете с десния бутон върху маркирания текст.
 3. Щракнете върху Копиране на текст в контекстното меню, което се показва, или използвайте клавишната комбинация Ctrl+C.


 4. Поставете копирания текст в желаното приложение.

Можете да използвате Метод 2 само за PDF документи с текстов слой. Ако в PDF документ няма текстов слой, ABBYY FineReader PDF създава такъв в резултат на процеса на разпознаване във фонов режим.

Ако не можете да маркирате текстови низове с курсора на мишката, уверете се, че опцията Активирайте фоновото разпознаване в редактора за PDF е избрана Опции в диалоговия прозорец.

Ако в копирания текст има визуални разлики и грешки при разпознаването, уверете се, че за документа са избрани правилните езици за разпознаване.
Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

За да запазите текстовия слой, създаден от процеса на разпознаване на фона, щракнете върху стрелката до бутона в лентата с инструменти на раздел Документ и изберете Разпознаване на документ....

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.