Отваряне на изображения и PDF файлове

ABBYY FineReader дава възможност да отваряте PDF и графични файлове във всеки от поддържаните формати.

Изпълнете следните стъпки, за да отворите графичен или PDF файл:

  1. В редактора за OCR щракнете върху в лентата с инструмени, след което щракнете върху Файл > Отвори изображение....
  2. В отворилия се диалогов прозорец изберете едно или повече изображения или PDF файлове.
  3. Ако изберете файл с няколко страници, можете да зададете диапазон от страници за отваряне.
  4. Изберете, Автоматично обработване на изображенията на страници, докато се добавят ако искате изображението да бъде обработено автоматично.

Съвет. Можете да зададете кои манипулации програмата трябва да извърши в изображението, напр. кои дефекти на изображението трябва да бъдат поправени или дали документът трябва да бъде анализиран и разпознат автоматично. За да зададете опциите за обработка на изображение, щракнете върху бутона Опции.... Вижте Опции за обработка на изображения за подробности.

Ако вече е отворен OCR проект, когато отваряте нови страници, избраните страници ще бъдат добавени към края на този проект. Ако няма отворен OCR проект, ще бъде създаден нов от новите страници.

За повече информация за работата със страници и OCR проекти вижте OCR проекти.

Достъпът до някои PDF файлове може да е ограничен от авторите им. Тези ограничения включват защита с парола и ограничения за отваряне на документа или копиране на съдържанието на документа. Когато отваряте такива файлове, ABBYY FineReader може да изиска парола. 

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.