Настройки за EPUB/FB2

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

  • Форматиран текст
    Запазва параграфите, но не запазва точното разположение на обектите и разстоянието между редовете. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
    Вертикалните текстове стават хоризонтални.
    Стиловете на шрифтовете ще се запазят само в EPUB формат.
  • Обикновен текст
    Не запазва форматирането.

Ако записвате в EPUB формат, можете да запазите шрифтовете, като изберете опцията Форматиран текст от падащия списък Оформление на документ и разрешите опциятаЗапазване на шрифтовете и размерите им (само за EPUB) по-долу. Изберете опцията Вгради шрифтове, за да вградите шрифтовете на документа в получената електронна книга.
Някои устройства и софтуер не показват вградени шрифтове.

Създаване на корица

Разрешете опцията Използвайте първата страница за корица на електронната книга, ако искате да използвате първата страница в документа като корица.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Запази изображения.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Настройки за EPUB

Можете да изберете коя версия на EPUB формата искате да използвате.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.