Преглед на резултатите от сравнението

Разликите, открити от програмата, са маркирани в двата текста и са изброени отделно в панела отдясно.

ABBYY Сравняване на документи може да открие следните видове разлики:

Всеки елемент в списъка с разлики съдържа изтрит, вмъкнат или редактиран фрагмент от текст и номерата на страниците, за които този текст се появява във всеки документ. За да копирате разлика в клипборда, щракнете с десен бутон и щракнете върху Копиране на разликата в контекстното меню или го изберете и щракнете върху Редактиране > Копиране на разликата.

Ако има редактиран текстов фрагмент, старата и новата версии на фрагмента са описани в най-десния панел.

Броят на откритите разлики е показан на две места:

 • В червената лента, която се показва над областта за преглед, след като сравните документите:
 • До заглавието на раздела Различия в най-десния панел: .

Когато изберете разлика в раздел Различия, различаващите се текстове ще се покажат и в двата документа един до друг.

За да се придвижвате през разликите, направете едно от следните:

 • Щракнете върху разлика в един от двата документа.
 • Използвайте клавишни комбинации: Ctrl+дясна стрелка/Ctrl+лява стрелка.
 • Използвайте и в раздел Различия.
 • Щракнете върху Сравняване, след което върху Следваща разлика или Предходна разлика.

Освен това можете да превъртите двете версии едновременно, за да видите промените в изглед един до друг.
Едновременното превъртане е разрешено по подразбиране. За да го забраните, щракнете върху По ширина в Изглед и изчистете отметката Синхронизиране на превъртането, или щракнете с десен бутон върху документа и забранете опцията Синхронизиране на превъртането в контекстното меню, или щракнете върху бутона над един от документите.

Групиране на разликите

ABBYY Сравняване на документи групира откритите разлики така, че да можете да игнорирате дребните промени и да се фокусирате върху съществените различия.

Откритите разлики могат да се поставят в една от трите групи:

 • Основен текст
  Тази група съдържа съществените разлики, намерени в основния текст на двата документа.
 • Горни и долни колонтитули
  Тази група съдържа разликите в горните и долни колонтитули в двата документа (напр. разлики в номерацията на страниците).
 • Номерация
  Тази група съдържа разликите в числата, съдържащи се в двата документа, например разлики в номерирането на списъци.

За да забраните групирането на разликите, щракнете върху бутона в раздела Различия в най-десния панел.

За да премахнете разлика от списъка, направете едно от следните:

 • Щракнете върху в раздела Различия.
 • Щракнете с десния бутон върху разликата и после върху Игнориране на разликата в контекстното меню.

За да премахнете няколко разлики едновременно, изберете ги, като задържите клавиша Ctrl.

За да игнорирате всички идентични разлики, изберете командата Игнориране на идентичните различия в контекстното меню.

Разликите, които сте премахнали от списъка, няма да се покажат в отчета за сравнението.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.