Chữ ký văn bản

PDF Editor cho phép bạn thêm chữ ký văn bản vào tài liệu PDF.

 1. Trên thanh công cụ Công cụ PDF nhấp > Tạo Chữ ký văn bản....
  Nếu bạn đã tạo một số chữ ký văn bản, chọn một chữ ký từ danh sách chữ ký sẵn có. Hoặc, nhấp vào Chữ ký khác > Tạo Chữ ký văn bản....
 2. Trong Tạo Chữ ký văn bản hộp thoại mở ra, nhập văn bản cho chữ ký.
 3. Thay đổi kiểu chữ ký, nếu cần.
 4. Nhấp Lưu.
 5. Đặt chữ ký vào nơi bạn muốn chữ ký xuất hiện trên trang.
 6. Bạn có thể thay đổi kích thước, xoay hoặc di chuyển chữ ký đến một vị trí khác trong tài liệu.

Kết quả là, chữ ký văn bản của bạn sẽ xuất hiện trong tài liệu.

Chỉnh sửa chữ ký

 1. Trên thanh công cụ Công cụ PDF nhấp > Chữ ký khác > Quản lý Chữ ký....
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một chữ ký và nhấp Chỉnh sửa....
  Bạn có thể chỉnh sửa cả chữ ký văn bản và chữ ký ảnh.
 3. Trong hộp thoại mở ra, thay đổi các tham số cho chữ ký của bạn và nhấp Lưu.
  Nếu bạn muốn thêm chữ ký đã chỉnh sửa vào tài liệu, nhấp Sử dụng và đặt chữ ký vào nơi bạn muốn chữ ký xuất hiện trên trang.

Xóa chữ ký

Để xóa chữ ký:

 • Chọn chữ ký trên tài liệu và bấm phím Del hoặc.
 • Nhấp chuột phải vào chữ ký trên tài liệu và chọn Xóa trên trình đơn lối tắt.

Để xóa một chữ ký khỏi danh sách chữ ký sẵn có:

 1. Trên thanh công cụ Công cụ PDF nhấp > Chữ ký khác > Quản lý Chữ ký....
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn chữ ký mà bạn muốn xóa và nhấp Xóa.
  Bạn có thể xóa cả chữ ký văn bản và chữ ký ảnh.

Bạn có thể thêm nhiều hơn một chữ ký vào một tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.