Ngôn ngữ OCR và so sánh tài liệu được hỗ trợ

ABBYY FineReader 14 hỗ trợ 195 ngôn ngữ OCR:

Ngôn ngữ được hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản sản phẩm.

Ngôn ngữ tự nhiên

 • Tiếng Abkhaz
 • Tiếng Avar
 • Tiếng Agul
 • Tiếng Adyghe
 • Tiếng Azerbaijan (Kirin), Tiếng Azerbaijan (La tinh) **
 • Tiếng Aymara
 • Tiếng Albania
 • Tiếng Altaic
 • Phiên âm tiếng Anh
 • Tiếng Anh*, **
 • Tiếng Ả Rập (A Rập Xê Út)
 • Chữ Armenia (Miền Đông, Miền Tây, Grabar)*
 • Tiếng Hà Lan ở Nam Phi
 • Tiếng Nahuatl
 • Tiếng Basque
 • Tiếng Bashkir*, **
 • Tiếng Belarus
 • Tiếng Bemba
 • Tiếng Blackfoot
 • Tiếng Bungari*, **
 • Tiếng Breton
 • Tiếng Bugotu
 • Tiếng Buryat
 • Tiếng Wale
 • Tiếng Hungari*, **
 • Tiếng Wolof
 • Tiếng Việt*, **
 • Tiếng Hawaii
 • Tiếng Gagauz
 • Tiếng Galicia
 • Tiếng Ganda
 • Tiếng Hy Lạp*
 • Tiếng Guarani
 • Tiếng Kawa
 • Tiếng Gael Scotland
 • Tiếng Dakota
 • Tiếng Dargwa
 • Tiếng Đan Mạch*, **
 • Tiếng Tun
 • Tiếng Dungan
 • Tiếng Zulu
 • Tiếng Hebrew*
 • Tiếng Yiddish
 • Tiếng Ingush
 • Tiếng Indonesia*, **
 • Tiếng Ireland
 • Tiếng Iceland
 • Tiếng Tây Ban Nha*, **
 • Tiếng Ý*, **
 • Tiếng Kabardia
 • Tiếng Kazakh
 • Tiếng Kalmyk
 • Tiếng Karakalpak
 • Tiếng Karachay-balkar
 • Tiếng Catalan*, **
 • Tiếng Kasub
 • Tiếng Quechua (Bolivia)
 • Tiếng Kikuyu
 • Tiếng Kirghiz
 • Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Trung Phồn thể
 • Tiếng Kongo
 • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn (Hangul)
 • Tiếng Corsica
 • Tiếng Koryak
 • Tiếng Xhosa
 • Tiếng Kpelle
 • Tiếng Crow
 • Tiếng Tatar ở Crimea
 • Tiếng Kumyk
 • Tiếng Kurd
 • Tiếng Lak
 • Tiếng La tinh*
 • Tiếng Latvi*, **
 • Tiếng Lezgi
 • Tiếng Lithuania*, **
 • Tiếng Luba
 • Tiếng Sorbia
 • Tiếng Maya
 • Tiếng Macedonia
 • Tiếng Malagasy
 • Tiếng Mã Lai (Malaysia)
 • Tiếng Malinke
 • Tiếng Malta
 • Tiếng Mansi
 • Tiếng Maori
 • Tiếng Mari
 • Tiếng Minangkabau
 • Tiếng Mohawk
 • Tiếng Romania (Moldova)
 • Tiếng Mông Cổ
 • Tiếng Mordvin
 • Tiếng Mèo
 • Tiếng Đức (Luxembourg)
 • Tiếng Đức**, Tiếng Đức (cách viết mới)*, **
 • Tiếng Nenets
 • Tiếng Nivkh
 • Tiếng Hà Lan**, Tiếng Hà Lan (Bỉ)*, **
 • Tiếng Nogay
 • Tiếng Na Uy (Nynorsk)**, Tiếng Na Uy (Bokmal)*, **
 • Tiếng Nyanja
 • Tiếng Ojibway
 • Tiếng Ossetia
 • Tiếng Papiamento
 • Tiếng Ba Lan*, **
 • Tiếng Bồ Đào Nha**, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)*, **
 • Tiếng Occitan
 • Tiếng Rhaeto-Romanic
 • Tiếng Rwanda
 • Tiếng Rumani*, **
 • Tiếng Rundi
 • Tiếng Nga*, **
 • Tiếng Nga (Cách viết cũ)
 • Tiếng Nga có trọng âm
 • Tiếng Sami (Láp)
 • Tiếng Samoa
 • Tiếng Zapotec
 • Tiếng Swazi
 • Tiếng Cebuano
 • Tiếng Selkup
 • Tiếng Serbi (Kirin), Tiếng Serbi (La tinh)
 • Tiếng Slovak*, **
 • Tiếng Slovenia*, **
 • Tiếng Somali
 • Tiếng Swahili
 • Tiếng Sunda
 • Tiếng Tabasaran
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Tajik
 • Tiếng Tahiti
 • Tiếng Thái*
 • Tiếng Tatar*, **
 • Tiếng Tok Pisin
 • Tiếng Tonga
 • Tiếng Tswana
 • Tiếng Tuvinia
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ*, **
 • Tiếng Turkmen (Kirin), Tiếng Turkmen (La tinh)
 • Tiếng Udmurt
 • Tiếng Uighur (Kirin), Tiếng Uighur (La tinh)
 • Tiếng Uzbek (Kirin), Tiếng Uzbek (La tinh)
 • Tiếng Ukrainia*, **
 • Tiếng Faroe
 • Tiếng Fiji
 • Tiếng Phần Lan*, **
 • Tiếng Pháp*, **
 • Tiếng Frisian
 • Tiếng Friulian
 • Tiếng Khakass
 • Tiếng Hani
 • Tiếng Khanty
 • Tiếng Hausa
 • Tiếng Croatia*, **
 • Tiếng Jingpo
 • Tiếng Rumani
 • Tiếng Chamorro
 • Tiếng Chechen
 • Tiếng Séc*, **
 • Tiếng Chuvash
 • Tiếng Chukchee
 • Tiếng Thụy Điển*, **
 • Tiếng Shona
 • Tiếng Evenki
 • Tiếng Even
 • Tiếng Eskimo (Kirin), Tiếng Eskimo (La tinh)
 • Tiếng Estonia*, **
 • Tiếng Sotho
 • Tiếng Yakut
 • Tiếng Nhật

Ngôn ngữ nhân tạo

 • Ido
 • Interlingua
 • Tiếng Occidental
 • Esperanto

Ngôn ngữ chính thức

 • Basic
 • C/C++
 • COBOL
 • Fortran
 • Java
 • Pascal
 • Công thức toán đơn giản
 • Chữ số

Để tìm hiểu phông chữ nào bắt buộc để hiển thị các ký tự của một ngôn ngữ cụ thể, xem Phông chữ được yêu cầu để hiển thị chính xác văn bản bằng ngôn ngữ được hỗ trợ.

*Có sẵn từ điển cho ngôn ngữ này, cho phép ABBYY FineReader xác định các ký tự được nhận dạng không chắc chắn và phát hiện các lỗi chính tả trong văn bản viết bằng ngôn ngữ này.

**Ngôn ngữ so sánh tài liệu. ABBYY FineReader có thể so sánh tài liệu được viết bằng 35 ngôn ngữ. Xem thêm: ABBYY So sánh tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.