Ngôn ngữ được hỗ trợ

ABBYY FineReader 12 hỗ trợ 190 ngôn ngữ:

Ngôn ngữ tự nhiên

  • Tiếng Abkhaz
  • Tiếng Adyghe
  • Tiếng Hà Lan ở Nam Phi
  • Tiếng Agul
  • Tiếng Albania
  • Tiếng Altaic
  • Tiếng Ả Rập (A Rập Xê Út)
  • Chữ Armenia (Miền Đông, Miền Tây, Grabar)*
  • Tiếng Avar
  • Tiếng Aymara
  • Tiếng Azerbaijan (Kirin), Tiếng Azerbaijan (La tinh)
  • Tiếng Bashkir*
  • Tiếng Basque
  • Tiếng Belarus
  • Tiếng Bemba
  • Tiếng Blackfoot
  • Tiếng Breton
  • Tiếng Bugotu
  • Tiếng Bungari*
  • Tiếng Buryat
  • Tiếng Catalan*
  • Tiếng Cebuano
  • Tiếng Chamorro
  • Tiếng Chechen
  • Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Trung Phồn thể
  • Tiếng Chukchee
  • Tiếng Chuvash
  • Tiếng Corsica
  • Tiếng Tatar ở Crimea
  • Tiếng Croatia*
  • Tiếng Crow
  • Tiếng Séc*
  • Tiếng Dakota
  • Tiếng Đan Mạch*
  • Tiếng Dargwa
  • Tiếng Dungan
  • Tiếng Hà Lan, Tiếng Hà Lan (Bỉ)*
  • Tiếng Anh*
  • Tiếng Eskimo (Kirin), Tiếng Eskimo (La tinh)
  • Tiếng Estonia*
  • Tiếng Even
  • Tiếng Evenki
  • Tiếng Faroe
  • Tiếng Fiji
  • Tiếng Phần Lan*
  • Tiếng Pháp*
  • Tiếng Frisian
  • Tiếng Friulian
  • Tiếng Gagauz
  • Tiếng Galicia
  • Tiếng Ganda
  • Tiếng Đức (cách viết mới), Tiếng Đức*
  • Tiếng Đức (Luxembourg)
  • Tiếng Hy Lạp*
  • Tiếng Guarani
  • Tiếng Hani
  • Tiếng Hausa
  • Tiếng Hawaii
  • Tiếng Hebrew*
  • Tiếng Hungari*
  • Tiếng Iceland
  • Tiếng Indonesia*
  • Tiếng Ingush
  • Tiếng Ireland
  • Tiếng Ý*
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Jingpo
  • Tiếng Kabardia
  • Tiếng Kalmyk
  • Tiếng Karachay-balkar
  • Tiếng Karakalpak
  • Tiếng Kasub
  • Tiếng Kawa
  • Tiếng Kazakh
  • Tiếng Khakass
  • Tiếng Khanty
  • Tiếng Kikuyu
  • Tiếng Kirghiz
  • Tiếng Kongo
  • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn (Hangul)
  • Tiếng Koryak
  • Tiếng Kpelle
  • Tiếng Kumyk
  • Tiếng Kurd
  • Tiếng Lak
  • Tiếng La tinh*
  • Tiếng Latvi*
  • Tiếng Lezgi
  • Tiếng Lithuania*
  • Tiếng Luba
  • Tiếng Macedonia
  • Tiếng Malagasy
  • Tiếng Mã Lai (Malaysia)
  • Tiếng Malinke
  • Tiếng Malta
  • Tiếng Mansi
  • Tiếng Maori
  • Tiếng Mari
  • Tiếng Maya
  • Tiếng Mèo
  • Tiếng Minangkabau
  • Tiếng Mohawk
  • Tiếng Moldova
  • Tiếng Mông Cổ
  • Tiếng Mordvin
  • Tiếng Nahuatl
  • Tiếng Nenets
  • Tiếng Nivkh
  • Tiếng Nogay
  • Tiếng Na Uy (Bokmal), Tiếng Na Uy (Nynorsk)*
  • Tiếng Nyanja
  • Tiếng Ba Lan*
  • Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)*
  • Tiếng Ojibway
  • Tiếng Ossetia
  • Tiếng Papiamento
  • Tiếng Occitan
  • Tiếng Quechua (Bolivia)
  • Tiếng Rhaeto-Romanic
  • Tiếng Rumani*
  • Tiếng Rumani
  • Tiếng Rundi
  • Tiếng Nga*
  • Tiếng Nga (Cách viết cũ)
  • Tiếng Nga có trọng âm
  • Tiếng Rwanda
  • Tiếng Sami (Láp)
  • Tiếng Samoa
  • Tiếng Gael Scotland
  • Tiếng Selkup
  • Tiếng Serbi (Kirin), Tiếng Serbi (La tinh)
  • Tiếng Shona
  • Tiếng Slovak*
  • Tiếng Slovenia*
  • Tiếng Somali
  • Tiếng Sorbia
  • Tiếng Sotho
  • Tiếng Tây Ban Nha*
  • Tiếng Sunda
  • Tiếng Swahili
  • Tiếng Swazi
  • Tiếng Thụy Điển*
  • Tiếng Tabasaran
  • Tiếng Tagalog
  • Tiếng Tahiti
  • Tiếng Tajik
  • Tiếng Tatar*
  • Tiếng Thái*
  • Tiếng Tok Pisin
  • Tiếng Tonga
  • Tiếng Tswana
  • Tiếng Tun
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ*
  • Tiếng Turkmen (Kirin), Tiếng Turkmen (La tinh)
  • Tiếng Tuvinia
  • Tiếng Udmurt
  • Tiếng Uighur (Kirin), Tiếng Uighur (La tinh)
  • Tiếng Ukrainia*
  • Tiếng Uzbek (Kirin), Tiếng Uzbek (La tinh)
  • Tiếng Việt*
  • Tiếng Wale
  • Tiếng Wolof
  • Tiếng Xhosa
  • Tiếng Yakut
  • Tiếng Yiddish
  • Tiếng Zapotec
  • Tiếng Zulu

Ngôn ngữ nhân tạo

  • Esperanto
  • Interlingua
  • Ido
  • Tiếng Occidental

Ngôn ngữ chính thức

  • Basic
  • C/C++
  • COBOL
  • Số
  • Fortran
  • Java
  • Pascal
  • Công thức hóa học đơn giản

Xem Phông chữ bắt buộc để tìm hiểu phông chữ nào bắt buộc để hiển thị các ký tự của một ngôn ngữ cụ thể

*Ngôn ngữ này được hỗ trợ từ điển, cho phép ABBYY FineReader xác định các ký tự được nhận dạng không chắc chắn và phát hiện các lỗi chính tả trong văn bản viết bằng ngôn ngữ này.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.