OCR Sonuçlarını E-posta İle Gönderme

ABBYY FineReader 'ı kullanarak, tanıma sonuçlarını HTML hariç tüm desteklenen biçimlerden birinde e-posta ile gönderebilirsiniz.

Bir belgeyi e-posta ile göndermek için:

 1. Dosya menüsünde E-posta ile Gönder > Belge... öğesine tıklayın.
 2. Açılan iletişim kutusunda şunları seçin:
  • belgenin kaydedileceği biçim
  • kaydetme seçeneklerinden biri: tüm sayfaları tek dosyaya kaydet, her sayfayı ayrı bir sayfaya kaydet veya boş sayfaları baz alarak belgeyi dosyalara böl
 3. Tamam 'a tıklayın. Eklenen dosya(lar) ile bir e-posta mesajı oluşturulur. Alıcıyı belirleyip mesajı göndermeniz yeterlidir.

Belge sayfalarının görüntülerini de e-posta ile gönderebilirsiniz.

Görüntüleri e-posta ile göndermek için:

 1. Dosya menüsünde E-posta ile Gönder > Görüntüler... öğesine tıklayın.
 2. Açılan iletişim kutusunda şunları seçin:
  • belgenin kaydedileceği biçim
  • Görüntüleri çok sayfalı bir dosya olarak göndermeniz gerekiyorsa Çoklu sayfa görüntü dosyası olarak gönder
 3. Tamam 'a tıklayın. Eklenen dosya(lar) ile bir e-posta mesajı oluşturulur. Alıcıyı belirtip mesajı göndermeniz yeterlidir.

02.11.2018 16:20:00

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.