Dokumenty mobilnej aplikácie

V mobilnej aplikácii FineReader PDF môžete vytvoriť dokumenty a pokračovať v práci na nich v aplikácii FineReader PDF na počítači.

Dokument odošlete zo smartfónu do počítača takto:

  1. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu FineReader PDF na svoje zariadenie so systémom iOS/Android (z AppStore a Google Play).
  2. Vytvorte dokument na svojom zariadení so systémom iOS/Android mobilnou aplikáciou FineReader PDF.
  3. Odošlite tento dokument do počítača pomocou exportu do Google Drive (FineReader).

Aby ste potom získali rýchly prístup k dokumentom vytvoreným mobilnou aplikáciou:

  1. Nainštalujte si do počítača klienta cloudového úložiska Disk Google.
    Prevezmite si Disk Google pre Windows z webovej lokality Google.
  2. Na domovskej obrazovke zadajte priečinok FineReader v miestnom úložisku Disk Google kliknutím Vybrať priečinok na kartu Mobilná aplikácia.
  3. Zo zoznamu dokumentov a priečinkov mobilnej aplikácie, ktoré sa zobrazia, vyberte príslušný dokument alebo priečinok.
  4. Vykonajte zmeny a uložte dokument.

Ďalšie informácie o práci s dokumentmi vytvorenými mobilnou aplikáciou nájdete v časti Integrácia s mobilnou aplikáciou.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.