Dokumenty w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej FineReader PDF możesz tworzyć dokumenty, aby następnie kontynuować pracę z nimi w programie FineReader PDF na komputerze.

Aby wysłać dokument ze smartfona do komputera:

  1. Zainstaluj aplikację mobilną FineReader PDF dla systemu iOS (dostępną w App Store).
  2. Utwórz dokument na urządzeniu z systemem iOS w aplikacji mobilnej FineReader PDF.
  3. Wyślij ten dokument do komputera za pomocą opcji eksportu do Google Drive (FineReader).

Następnie odbierz dokumenty utworzone w aplikacji mobilnej:

  1. Zainstaluj klienta magazynu chmurowego Dysk Google na komputerze.
    Klienta Dysku Google dla systemu Windows można pobrać z witryny internetowej Google.
  2. Na ekranie głównym określ folder FineReader w lokalnym magazynie Dysku Google, klikając opcję Wybierz folder na karcie Aplikacja mobilna.
  3. Z listy dokumentów i folderów z aplikacji mobilnej, która zostanie wyświetlona, wybierz odpowiedni dokument lub folder.
  4. Wprowadź zmiany i zapisz dokument.

Więcej informacji na temat pracy z dokumentami utworzonymi w aplikacji mobilnej znajduje się w artykule Integracja z aplikacją mobilną.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.