Ενοποίηση με το Microsoft Excel

Με την ενοποίηση με το Microsoft Excel, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Excel για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail απευθείας από το Microsoft Excel.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Excel για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο στο Microsoft Excel.
 2. Στη γραμμή ABBYY FineReader PDF εργαλείων κάντε κλικ στο Δημιουργήστε PDF.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, κάντε τα ακόλουθα:
  1. Καθορίστε ένα όνομα και τον φάκελο για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.
  2. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF.
  3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF γραμμή εργαλείων και καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF.

Αυτό θα αποθηκεύσει το έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Excel για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:  

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο στο Microsoft Excel.
 2. Στη γραμμή ABBYY FineReader PDF εργαλείων κάντε κλικ στο Δημιουργία PDF και Αποστολή μέσω E-mail.

Αυτό θα επισυνάψει το εγγραφο PDF σε ένα νέο κενό e-mail.

Αν απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα φύλλα του εγγράφου για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό υπολογιστικών φύλλων από το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα εμφανίζει πάντα ένα διάλογο επιλογής φύλλου κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο PDF. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε άλλες ρυθμίσεις δημιουργίας PDF.

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF για έγγραφα Excel

Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:

 • Δημιουργία PDF/A
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A. Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.
 • Δημιουργία PDF/UA
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/UA. Η εμφάνιση ενός τέτοιου εγγράφου μπορεί να διαφέρει από το αρχικό έγγραφο.
 • Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες παραμέτρους ασφαλείας στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί.
 • Εφαρμογή στα παρακάτω υπολογιστικά φύλλα
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε μόνο τα φύλλα που καθορίζετε για να δημιουργήσετε το έγγραφο PDF: ενεργό φύλλο, όλα τα φύλλα, επιλεγμένη περιοχή. Αν επιθυμείτε να εμφανίζεται πάντα ο διάλογος επιλογής φύλλου όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF, επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό υπολογιστικών φύλλων.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.