Hovedvinduet

Download

Når du starter ABBYY Sammenlign dokumenter, åbnes funktionens hovedvindue.

  • Visningsområde 1 viser det første dokument.
  • Visningsområde 2 viser det andet dokument.

Tip. Du kan ændre den måde dokumenterne vises på:

  • Zoom ind ved at trykke på Ctrl+=, zoom ud ved at trykke på Ctrl+-, eller tryk på Ctrl+0 for at nulstille zoom-niveauet. Du kan også gøre dette ved hjælp af kommandoerne i genvejsmenuen i dokumentet og knapperne over dokumentet.
  • Ændr den måde visningsområdet vises på ved at klikke på Vis > Del Dokumentpanelet Vandret. Dette vil opdele ruden vandret, dvs. at ét dokument vises over det andet.
  • Sammenlign Fanen i den højre rude indeholder sammenligningsindstillinger.
  • Forskelle Fanen i den højre rude indeholder en liste over forskelle mellem dokumenterne (listen vises kun, når du sammenligner dokumenterne).

For flere oplysninger om typerne af forskelle der kan registreres, og hvordan man navigerer blandt dem, se Visning af sammenligningsresultater.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.