Scanner til OCR Editoren

Download

Du kan åbne billeder fra en scanner eller kamera i OCR Editoren, hvor du vil være i stand til at:

 • Tegne og redigere genkendelsesområder manuelt
 • Tjekke genkendt tekst
 • Oplære ABBYY FineReader til at genkende ikke-standard tegn og skrifttyper
 • Bruge andre avancerede værktøjer til at sikre det bedst mulige OCR-resultat.

 1. Åbn Ny opgave ogvælg fanen Scan og klik på OCR Editoren opgaven.
 2. Vælg en enhed og specificer scanningsindstillinger.
 3. Klik på Forhåndsvisning knappen eller klik hvor som helst inde på billedområdet.
 4. Gennemgå billedet. Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af billedet, kan du ændre scanningsindstillingerne og klikke på Forhåndsvisning knappen igen.
 5. Angiv indstillinger for forbehandling og automatisering.
  1. Behandl sidebilleder automatisk, efterhånden som de tilføjes
   Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer automatisk behandling af nyligt tilføjede sider. Hvis automatisk behandling er aktiveret, kan du vælge generelle behandlingsmuligheder for dokumentet og forbehandlingsindstillinger for billeder til brug ved scanning og åbning af billeder:
   • Genkend sidebilleder
    Aktivér denne indstilling hvis du ønsker at FineReader automatisk skal forbehandle nyligt tilføjede billeder ved hjælp af indstillingerne angivet i Indstillinger for forbehandling dialogboksen (klik på Indstillinger for billedforbehandling (gælder for konvertering og OCR) nedenstående link for at åbne denne dialogboks). Analyse og genkendelse vil også blive udført automatisk.
   • Analyser sidebilleder
    Udfører forbehandling af billede og dokumentanalyse automatisk, men genkendelse skal startes manuelt.
   • Forbehandl sidebilleder
    Forbehandler billeder automatisk. Analyse og genkendelse skal startes manuelt.
  2. OCR-sprog
   Brug denne indstilling til at angive sproget i dokumentet. Se også: Genkendelsessprog.
  3. Indstillinger for billedforbehandling...
   Åbn Indstillinger for forbehandling dialogboksen, hvor du kan specificere indstillingerne for forbehandling af billede, såsom registrering af sideorientering og automatiske forbehandlingsindstillinger. Disse indstillinger kan signifikant forbedre kildebilleder, hvilket resulterer i bedre OCR præcision. Se også: Indstillinger for billedbehandling.
  4. Flere muligheder...
   Åbn Billedbehandling fanen for Indstillinger dialogboksen. Du kan også åbne denne dialogboks ved at klikke Indstillinger...Redskaber menuen.
 6. Klik Scan.
 7. Der vil blive vist en fremskridtsdialogboks, som viser statuslinje og tips.
 8. Efter at siden er blevet scannet, vil en dialogboks spørge dig om, hvad du vil gøre som det næste.
  Klik Scan Igen for at scanne efterfølgende sider med de aktuelle indstillinger eller Afslut Scanning for at lukke dialogboksen.
 9. Efter at scanningen er afsluttet, vil de scannede billeder blive føjet til et OCR-projekt i OCR Editoren og behandlet ved hjælp af forbehandling og automatiske indstillinger, som du har specificeret tidligere.

For mere information om OCR Editoren og dens funktioner, se Arbejde med OCR Editoren.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.