Hvis den komplekse struktur af et papirdokument ikke er gengivet

Download

Før du kører dokument-genkendelses-processen, gennemfører ABBYY FineReader en analyse af den logiske struktur af dokumentet og registrerer områder, der indeholder tekst, billeder, tabeller og stregkoder. Programmet stoler på denne analyse til at identificere områderne og rækkefølgen de er genkendt i. Disse oplysninger hjælper med at genskabe det originale dokuments formatering.

Som standard vil ABBYY FineReader analysere dokumenter automatisk. Men hvis formateringen er meget kompleks, kan nogle områder blive registreret forkert, og du kan få brug for at rette dem manuelt.

Brug følgende værktøjer og kommandoer til at rette områder:

  • Redskaber til manuel områdejustering på værktøjslinjen i vinduet Billed.
  • Genvejsmenu-kommandoer er tilgængelige ved højreklik på det markerede område i Billed-vinduet eller Zoom-vinduet.
  • Kommandoer i menuen Område.

Genstart OCR-processen, når de ønskede justeringer er foretaget.

Se også Hvis områder registreres forkert.

Indstillinger for genkendelse, områdeegenskaber og gemning af indstillinger har også indflydelse på, hvor godt layoutet af det originale dokument bevares. For yderligere oplysning, se følgende afsnit: OCR-funktioner, Justering af områdeegenskaber og Gemning af OCR-resultater.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.