Tastaturgenveje

Download

ABBYY FineReader tilbyder følgende genvejstaster til de mest almindeligt brugte kommandoer.

Vinduet Ny opgave

Menuen Filer

Kommando Genvej
Nyt PDF-dokument Ctrl+N
Åbn PDF-dokument... Ctrl+O
Åbn i OCR Editor... Ctrl+R
Scan til OCR Editor Ctrl+S
Nyt OCR-projekt Ctrl+Shift+N
Åbn OCR-projekt... Ctrl+Shift+O
Indstillinger... Ctrl+>
Afslut Ctrl+Q

***Tilbage til toppen

Menuen Rediger

Kommando Genvej
Flyt Op Alt+↑
Flyt Ned Alt+↓
Fjern Slettetegn
Vælg alle Ctrl+A
Find Seneste Dokumenter Ctrl+F

Menuen Hjælp

Kommando Genvej
Hjælp F1

***Tilbage til toppen

OCR Editoren

Menuen Filer

Kommando Genvej
Ny opgave... Ctrl+N
Åbn billede... Ctrl+O
Scan sider... Ctrl+K
Gem sidebilleder som... Ctrl+Alt+S
Luk Ctrl+W
Nyt OCR-projekt Ctrl+Shift+N
Åbn OCR-projekt... Ctrl+Shift+O
Gem OCR-projekt... Ctrl+Shift+S
E-mail dokument Ctrl+M
E-mail billeder Ctrl+Alt+M
Udskriv tekst Ctrl+P
Udskriv billede Ctrl+Alt+P
Afslut Ctrl+Q

***Tilbage til toppen

Menuen Rediger

Kommando Genvej
Fortryd Ctrl+Z
Annuller Fortryd Ctrl+Y
Klip Ctrl+X
Genkend og kopiér tekst Ctrl+C
Kopiér Område som Billede Ctrl+Shift+C
Sæt ind Ctrl+V
Slet Slettetegn
Vælg alle Ctrl+A
Annullér Udsnit Ctrl+Shift+A
Slet Sider... Ctrl+Tilbagetast
Slet Områder og Tekst Ctrl+Del
Slet tekst Ctrl+Shift+Del
Roter sider til højre Ctrl+Shift+>
Roter sider til venstre Ctrl+Shift+<
Redigér Sidebilleder... Ctrl+I
Find... Ctrl+F
Find næste F3
Erstat... Ctrl+H

***Tilbage til toppen

Menuen Vis

Kommando Genvej
Vis Navigationspanel F5
Vis Zoompanel Ctrl+F5
Kun Billedpanel F6
Billed- og Tekstpaneler F7
Kun Tekstpanel F8
Næste Panel Ctrl+Tab
Forrige Panel Ctrl+Shift+Tab
Zoom ind Ctrl++
Zoom ud Ctrl+-
Bedste tilpasning Ctrl+0
Gå til sidetal... Ctrl+G
Gå til næste side Ctrl+↓
Gå til forrige side Ctrl+↑
Gå til første side Ctrl+Home
Gå til sidste side Ctrl+End
Luk Side Ctrl+F4

***Tilbage til toppen

Genkend menu

Kommando Genvej
Genkend Alle Sider Ctrl+Shift+R
Genkend Side Ctrl+R
Analysér Alle Sider Ctrl+Shift+E
Analysér side Ctrl+E
Bekræft Tekst... Ctrl+F7
Næste fejl Alt+↓
Forrige fejl Alt+↑
Marker tekst som kontrolleret Ctrl+T

Områdemenuen

Kommando Genvej
Genkend Område Ctrl+Shift+B
Skift områdetype til Tekst Ctrl+2
Skift områdetype til Tabel Ctrl+3
Skift områdetype til Billede Ctrl+4
Skift områdetype til Baggrundsbillede Ctrl+6
Skift områdetype til Stregkode Ctrl+5
Skift områdetype til Genkendelsesområde Ctrl+1

***Tilbage til toppen

Menuen Værktøjer

Kommando Genvej
Vis biblioteker... Ctrl+Alt+D
Redigeringstilstand Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Indstillinger... Ctrl+>

Menuen Hjælp

Kommando Genvej
Hjælp F1

***Tilbage til toppen

Generelt

Kommando Genvej
Marker det valgte tekstfragment fed Ctrl+B
Marker det valgte tekstfragment kursiv Ctrl+I
Understreg det valgte tekstfragment Ctrl+U
Gå til skemacelle Piletaster
Skift til Siderude Alt+1
Skift til Billedpanel Alt+2
Skift til Tekstpanel Alt+3
Skift til Zoompanel Alt+4

Du kan også oprette dine egne genvejstaster i OCR Editoren.

Sådan oprettes en genvej i OCR Editoren:

  1. Åbn Tilpas værktøjslinjer og genveje dialogboksen ved at klikke på Vis > Værktøjslinjer > Tilpas....
  2. Genveje til tastatur fanen skal du vælge en kategori fra Kategorier feltet.
  3. I Kommandoer feltet, vælg kommandoen, for hvilken du vil angive en tastaturgenvej.
  4. Placer markøren på Tryk på ny genvejstast feltet og tryk på tasterne der skal bruges for denne kommando.
  5. Klik Tildel. Den valgte tastekombination vil blive tilføjet i Aktuel genvej feltet.
  6. Klik OK for at gemme ændringerne.
  7. For at returnere genveje til deres standardværdier, skal du klikke på Nulstil (for en valgt kommandokategori) eller Nulstil alle (for alle genvejstaster).

PDF Editoren

Menuen Filer

Kommando Genvej
Ny opgave... Ctrl+N
Åbn... Ctrl+O
Gem Ctrl+S
Gem som PDF-dokument... Ctrl+Shift+S
Luk Dokumentet Ctrl+W
Udskriv... Ctrl+P
Indstillinger... Ctrl+>
Afslut Ctrl+Alt+W

***Tilbage til toppen

Menuen Rediger

Kommando Genvej
Fortryd Ctrl+Z
Annuller Fortryd Ctrl+Y
Klip Ctrl+X
Kopiér Ctrl+C
Kopiér Område som Billede Ctrl+C
Kopiér Område som Tekst Ctrl+Shift+C
Kopiér Område som Tabel Ctrl+Alt+C
Sæt ind Ctrl+V
Slet Del
Vælg alle Ctrl+A

***Tilbage til toppen

Menuen Dokument

Kommando Genvej
Tilføj Bemærkning Ctrl+M
Fremhæv Ctrl+H
Understreg Ctrl+Shift+U
Gennemstreget Ctrl+K
Indsæt Tekst Ctrl+J
Søg og Markér Alt+Shift+3
Genkend Dokument Ctrl+Shift+R
Tilføj Bogmærke... Ctrl+D
Find... Ctrl+F
Find næste F3

***Tilbage til toppen

Menuen Organiser sider

Kommando Genvej
Tilføj Blank side Ctrl+Shift+B
Tilføj Sider fra PDF... Ctrl+Shift+P
Tilføj Sider fra fil... Ctrl+Shift+O
Tilføj Sider fra scanner... Ctrl+Shift+K
Roter sider til højre Ctrl+Shift+>
Roter sider til venstre Ctrl+Shift+<
Korrekt sideretning Ctrl+Shift+/
Beskær sider Ctrl+Shift+X
Erstat sider Ctrl+Shift+E
Flyt sider Ctrl+Shift+M
Slet sider Ctrl+Backspace

***Tilbage til toppen

Menuen Rediger indhold

Kommando Genvej
Tilføj Link... Ctrl+L

***Tilbage til toppen

Menuen Sikkerhed

Kommando Genvej
Redigeringstilstand Ctrl+Shift+H
Slet Tekst og Billeder Ctrl+R

***Tilbage til toppen

Menuen Vis

Kommando Genvej
Vis Navigationspanel F5
Sider Alt+Shift+1
Bogmærker Alt+Shift+2
Søg Alt+Shift+3
Vedhæftninger Alt+Shift+4
Digitale Signaturer Alt+Shift+5
Vis Kommentarpanel F7
Zoom ind Ctrl++
Zoom ud Ctrl+-
Bedste tilpasning Ctrl+0
Faktisk Størrelse Ctrl+1
Tilpas til bredde Ctrl+2
Gå til sidetal... Ctrl+G
Næste Side Ctrl+↓
Forrige Side Ctrl+↑
Første Side Home
Sidste Side End
Tilbage Alt+←
Fremad Alt+→
Enkeltsidet Visning Ctrl+5
Enkeltsidet Rulning Ctrl+6
Dobbeltsidet Visning Ctrl+7
Dobbeltsidet Rulning Ctrl+8
Fuld Skærm F11

***Tilbage til toppen

Menuen Hjælp

Kommando Genvej
Hjælp F1

Generelt

Kommando Genvej
Gem valgte sider Ctrl+Alt+S

ABBYY Sammenlign dokumenter

Menuen Filer

Kommando Genvej
Ny Sammenligning Ctrl+N
Åbn dokument... Ctrl+O
Luk Dokumentet Ctrl+W
Gem... Ctrl+S
Afslut Ctrl+Q

***Tilbage til toppen

Menuen Rediger

Kommando Genvej
Fortryd Ctrl+Z
Annuller Fortryd Ctrl+Y
Vælg Alle Forskelle Ctrl+A

***Tilbage til toppen

Menuen Vis

Kommando Genvej
Zoom ind Ctrl++
Zoom ud Ctrl+-
Tilpas til bredde Ctrl+0
Næste Side Ctrl+↓
Forrige Side Ctrl+↑

Sammenlign menu

Kommando Genvej
Sammenlign Dokumenter Ctrl+R
Næste Forskel Ctrl+→
Forrige Forskel Ctrl+←
Ignorér Forskel Slettetegn

Menuen Hjælp

Kommando Genvej
Hjælp F1

***Tilbage til toppen

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.