DOC(X) / RTF / ODT Indstillinger

Download

Der findes følgende indstillinger:

Dokumentlayout

Vælg den relevante indstilling afhængigt af hvordan du planlægger at bruge outputdokumentet.

 1. Nøjagtig kopi
  Bevarer formateringen af det originale dokument. Denne indstilling anbefales til dokumenter med kompleks formatering, f.eks. salgspjecer. Bemærk, at det begrænser dine muligheder for at ændre tekst og formatering i det endelige dokument.
 2. Redigérbar kopi
  Producerer et dokument, hvor formateringen kan være lidt anderledes end originalen. Dokumenter, der oprettes i denne tilstand, er nemme at redigere.
 3. Formateret tekst
  Bevarer afsnit, men bevarer ikke den nøjagtige positioner af objekter på siden og linjeafstanden. Den endelige tekst vil være venstrejusteret. Tekster i højre-mod-venstre skriftssprog vil være højrejusterede.
  Lodrette tekster vil blive vandrette.
 4. Almindelig tekst
  Smider de fleste formateringer ud. Bevarer kun stilen af skrifttyper hvis Behold fed, kursiv og understreget tekst i almindelig tekst indstillingen er aktiveret.

Standard papirstørrelse

Du kan vælge den papirstørrelse, der skal bruges til at gemme i RTF-, DOC-, DOCX- eller ODT-format fra rullelisten Standardpapirstørrelse.

Billedindstillinger

Dokumenter, der indeholder mange billeder, kan være meget store. Billedkvaliteten og den resulterende fils størrelse kan finindstilles ved hjælp af indstillingerne i rullelisten Billedindstillinger. Behold billeder.

Tip. For at ændre parametrene for lagring af billedet, skal du klikke på Tilpasset.... Angiv de ønskede indstillinger i Brugerdefinerede indstillinger dialogboksen og klik på OK.

Tekstindstillinger

 • Behold sidehoveder, sidefødder og sidenumre
  Bevarer sidehoveder, sidefødder og sidenumre i outputteksten.
 • Behold linjeskift og bindestreger
  Bevarer det oprindelige arrangement af tekstlinjer i den endelige tekst. 
 • Behold sideskift
  Bevarer det oprindelige sidearrangement.
 • Behold linjenumre
  Bevarer den oprindelige inddeling af linjenumre (hvis de findes). Linjenumre gemmes i et separat felt, der forbliver uændret, når du redigerer teksten.
  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Redigérbar kopi indstillingen er valgt i Dokumentlayout rullelisten.
 • Behold tekst og baggrunds farver
  Vælg denne indstilling for at bevare skrifttypens farve og baggrundsfarven.
 • Behold fed, kursiv og understreget tekst i almindelig tekst
  Bevarer skrifttype-stilarter når Almindelig tekst indstillingen er valgt i Dokumentlayout rullelisten.

Hvis du deaktiverer registrering af sidehoveder, sidefødder, indholdsfortegnelse, nummererede lister og fodnoter på OCR fanen i Indstillinger dialogboksen (for at åbne denne dialogboks, skal du klikke på Indstillinger...Redskaber menuen), vil disse elementer blive gemt som brødtekst.

Usikre tegn

Aktiver Fremhæv usikre tegn indstillingen hvis du planlægger at redigere dokumentet i Microsoft Word i stedet for Tekstområde ruden i ABBYY FineReaders OCR Editor. Hvis denne indstilling er valgt, vil alle usikre tegn blive fremhævet i Microsoft Word-dokumentet.

Tip. Du kan ændre farven på usikre tegn på fanen Områder og Tekst i diaglogboksen Indstillinger (for at åbne denne dialogboks, skal du klikke på Indstillinger...Redskaber menuen).

Bevar dokument-metadata, såsom forfattere og søgeord

Bevarer metadata, når du gemmer dokumentet. Denne indstilling er aktiveret som standard.

Hvis du vil foretage ændringer til dokumentets metadata, skal du klikke på Redigér Metadata... knappen, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.