CSV-indstillinger

Download

Der findes følgende indstillinger:

Tekstindstillinger

  • Ignorér tekst udenfor tabeller
    Gemmer kun tabellerne og ignorerer resten.
  • Indsæt sideskiftstegn (#12) som sideskift
    Gemmer det oprindelige sidearrangement.

Skilletegn

Angiver det tegn, der skal bruges til at adskille datakolonnerne i output CSV-dokumentet.

Kodning

ABBYY FineReader registrerer tegntabellen automatisk. Hvis du vil ændre tegntabellen, skal du vælge den ønskede tegntabel på rullelisten under Kodning.

Bevar dokument-metadata, såsom forfattere og søgeord

Bevarer metadata, når du gemmer dokumentet. Denne indstilling er aktiveret som standard.

Hvis du vil foretage ændringer til dokumentets metadata, skal du klikke på Redigér Metadata... knappen, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

17.05.2023 7:34:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.