OCR-projekter

Download

Mens du arbejder med programmet, kan du gemme dine foreløbige resultater i et OCR-projekt, så du kan genoptage dit arbejde, hvor du slap. Et OCR-projekt indeholder kildebillederne, teksten, der er blevet genkendt på billederne, dine programindstillinger og ethvert brugermønster, sprog eller sproggrupper, som du har oprettet.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

Åbne et OCR-projekt

Når du starter OCR Editoren, oprettes et nyt OCR-projekt som standard. Du kan enten arbejde i dette nye OCR-projekt eller åbne et eksisterende projekt.

Sådan åbner man et eksisterende OCR-projekt:

 1. Klik Fil > Åbn OCR-projekt....
 2. I dialogboksen, som åbnes, skal du vælge det OCR-projekt, du vil åbne.

Når du åbner et OCR-projekt, som blev oprettet i en tidligere version af programmet, vil ABBYY FineReader forsøge at konvertere det til det nye format, der bruges af den aktuelle version af FineReader. Denne konversion kan ikke omgøres, så du vil blive bedt om at gemme dit OCR-projekt under et andet navn. Den genkendte tekst fra det gamle projekt vil ikke blive overført til det nye projekt. For at genkende siderne i OCR-projektet, skal du klikke på knappen.

Tip. Hvis du ønsker, at det sidst brugte OCR-projekt åbner, når du starter OCR Editoren, skal du vælge Åbn det senest brugte OCR-projektGenerel fanen i Indstillinger dialogboksen (klik på Redskaber > Indstillinger... for at åbne denne dialogboks).

Du kan også højreklikke på et OCR-projekt i Windows Stifinder og vælge Åbn OCR-projekt i ABBYY FineReader PDF. OCR-projekter er markeret med ikonet.

Bruge indstillingerne fra ældre versioner af ABBYY FineReader

Med ABBYY FineReader kan du importere brugerordbøger og programindstillinger fra filer oprettet med tidligere versioner af programmet.

Sådan bruges brugerordbøger, der er oprettet i ABBYY FineReader 10, 11 eller 12:

 1. Klik Redskaber > Vis biblioteker....
 2. I Brugerordbøger dialogboksen, vælg sproget for ordbogen og klik på Vis....
 3. I Ordbog for... dialogboks, klik på Importér... og angiv stien til ordbogen.
 4. Vælg ordbogsfilen og klik Åben.

Tilføje billeder til et OCR-projekt

 1. Klik Fil > Åbn billede....
 2. I dialogboksen, som åbnes, vælg en eller flere billeder og klik på Åben. Billederne vil blive tilføjet til enden af det åbne OCR-projekt, og deres kopier vil blive gemt i OCR-projektets mappe.

Du kan også højreklikke på billeder i Windows Stifinder og vælge Konverter med ABBYY FineReader PDF > Åbn i OCR Editor på genvejsmenuen. De valgte filer vil blive tilføjet til det nye OCR-projekt.

Du kan også tilføje dokumentscanninger. Se også: Scanning af papirdokumenter.

Fjerne sider fra et OCR-projekt

 • I Sider ruden, vælg en side og klik på Slet, eller
 • Klik Redigér > Slet Sider..., eller
 • Højreklik på en side på Sider ruden og vælg Slet... på genvejsmenuen

Du kan vælge og slette mere end én side på Sider.

Fjernelse af tomme sider fra et OCR-projekt

 1. Vælg Slet Tomme Sider i Redigér menuen.
 2. Vælg alle sider, der skal slettes, i dialogboksen, der åbnes.  
  Som standard vælges alle sider, der er identificeret af ABBYY FineReader som tomme. Du kan bruge genvejstasterne + og – til at se siderne.
  Før du sletter de markerede sider, skal du sørge for, at de ikke indeholder håndskrevne noter, billeder eller andre data, der kan være vigtige.
 3. Klik på Slet udvalgte sider.

Gemme et OCR-projekt

 1. Klik Fil > Gem OCR-projekt....
 2. I dialogboksen, som åbnes, skal du indtaste navnet på dit OCR-projekt og specificere en mappe, hvor den kan gemmes.

Når du gemmer et OCR-projekt, gemmes ikke kun sidebilleder og genkendt tekst, men også eventuelle mønstre og sprog du har oprettet, mens du arbejder på projektet.

Lukke et OCR-projekt

 • For at lukke et OCR-projekt skal du klikke på Fil > Luk.

Dele et OCR-projekt i adskillige projekter

Ved behandling af et stort antal flersidede dokumenter er det ofte mere praktisk at scanne alle dokumenterne først, og først derefter analysere og genkende dem. Men for at bevare den oprindelige formatering af hvert papirdokument korrekt, skal ABBYY FineReader behandle hver enkelt af dem som et særskilt OCR-projekt. ABBYY FineReader indeholder værktøjer til at gruppere scannede sider i særskilte OCR-projekter.

Sådan deler man et OCR-projekt:

 1. Højreklik et vilkårligt sted på ruden Sider ruden og vælg Flyt Sider til Nyt OCR-projekt... på genvejsmenuen.
 2. I dialogboksen, der åbnes, skal du oprette det nødvendige antal OCR-projekter ved at klikke på Tilføj OCR-projekt knappen.
 3. Flyt sider fra Sider ruden til et andet OCR-projekt ved hjælp af en af følgende metoder:
  • Vælg siderne og træk dem med musen.
   Du kan også bruge træk-og-slip til at flytte sider mellem OCR-projekter.
  • Brug Flyt og Returnér knapperne. . Flyt knappen vil flytte siderne til det aktuelle projekt.
  • Tryk på Ctrl+højre pil for at flytte de valgte sider fra Sider ruden til det aktuelle OCR-projekt eller tryk på Ctrl+venstre pil eller Slet for at flytte dem tilbage til deres originale projekt.
 4. Når du er færdig, klik på Opret for at oprette et nyt OCR-projekt eller Opret alle for at oprette alle projekter på en gang.

Tip. Du kan også trække-og-slippe udvalgte sider fra Sider ruden til en anden forekomst af OCR Editor. De valgte sider vil blive tilføjet sidst i OCR-projektet.

Omorganisere sider i et OCR-projekt

 1. I Sider ruden, vælg en eller flere sider.
 2. Højreklik et vilkårligt sted på ruden Sider ruden og vælg Omnummerér sider... på genvejsmenuen.
 3. I Omnummerér sider dialogboksen, vælg en af følgende:
  • Omnummerér sider (kan ikke fortrydes)
   Dette ændrer alle sidenumre fortløbende og starter med den valgte side.
  • Gendan oprindelig siderækkefølge efter duplexscanning
   Denne valgmulighed gendanner den oprindelige sidenummerering for et dokument med dobbeltsidede sider. Denne valgmulighed er nyttig, hvis du bruger en scanner med en automatisk arkføder til først at scanne alle sider med ulige sidetal og derefter alle sider med lige sidetal. Du kan vælge mellem normal og omvendt rækkefølge for sider med lige sidetal.
   Denne valgmulighed vil kun fungere, hvis tre eller flere fortløbende nummererede sider vælges.
  • Udskift bogsider
   Denne indstilling er nyttig, hvis du scanner en bog, som er skrevet fra venstre mod højre og derefter deler modstående sider, men undlader at angive det korrekte sprog.
   Denne valgmulighed vil kun fungere, hvis to eller flere fortløbende sider vælges, og hvis mindst to af dem er modstående sider.
   For at annullere denne handling skal du vælge Fortryd sidste handling.
 4. Klik OK.

Siderne på Sider ruden vil blive omarrangeret i henhold til deres nye numre.

I Miniaturer visning kan du ændre sidenummerering ved blot at trække de valgte sider til den ønskede plads i OCR-projektet.

Metadata

Dokuments metadata indeholder detaljerede oplysninger om dokumentet, såsom dets forfatter, emne og nøgleord. Dokumentets metadata kan bruges til at sortere filer og til at gennemse dokumentegenskaber. Dokumenter kan også søges på deres metadata.
Ved genkendelse af PDF-dokumenter og visse typer af billedfiler eksporterer ABBYY FineReader kildedokumentets metadata. Du kan redigere disse metadata om nødvendigt.

Sådan tilføjes eller ændres metadata for dokumentet:

 1. Åbn Format indstillinger fanen i Indstillinger dialogboksen (klik på Redskaber > Indstillinger... for at åbne denne dialogboks).
 2. Klik på Redigér Metadata... knappen og i dialogboksen der åbnes, skal du indtaste navnet, forfatteren, emnet og nøgleord for dokumentet.
 3. Klik OK.

Arbejde med mønstre og sprog

Du kan gemme og indlæse brugermønstre og sprog.

For mere information om mønstre, se Hvis dit dokument indeholder skrifttyper der ikke er standard. For mere information om brugersprog, se Hvis programmet ikke kunne genkende nogle af tegnene.

Sådan gemmes mønstre og sprog i en fil:

 1. Åbn OCR fanen i Indstillinger dialogboksen (klik på Redskaber > Indstillinger... for at åbne denne dialogboks).
 2. Klik på Gem Mønstre og Sprog...
 3. I den dialogboks der åbnes, skal du indtaste et navn for filen og klikke på Gem.

Denne fil vil indeholde stien til den mappe, hvor brugersprog, sproggrupper, ordbøger og mønstre er lagret.

Sådan indlæses mønstre og sprog:

 1. Åbn OCR fanen i Indstillinger dialogboksen (klik på Redskaber > Indstillinger... for at åbne denne dialogboks).
 2. Klik på Indlæs Mønstre og Sprog...
 3. I Indlæs indstillinger dialogboksen, vælg den krævede *.fbt/*.fbtx-fil og klik på Åben.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.