Installation på en terminalserver

Terminal Server-licens:

  1. Når du bruger denne licenstype, installeres FineReader på en computer (terminalserver). Du kan anvende standard software-installationsmetoder, f.eks. "Manuelt i interaktiv tilstand".  Brug Windows RemoteApp og CitrixXenApp til at vælge eksisterende brugergrupper og give dem adgang til ABBYY FineReader 14.
  2. Du skal aktivere ABBYY FineReader 14.
  3. Ud over fjerncomputere kan du køre ABBYY FineReader lokalt på terminalserveren.
  4. Hvis du bruger Terminal Server-licenstypen, vil det maksimale antal enkeltstående Windows-konti, der kan få adgang til FineReader, blive begrænset. Du vil være i stand til at fjerne brugere fra listen, hvis du har nået det maksimale antal brugere. Du kan aktiere en yderligere Terminal Server-licens med forskellige licensparametre fra den tidligere licens.

Samtidig licens

  1. Hvis du vælger denne licenstype, skal du oprette et administrativt installationspunkt og installere licensserveren og licensstyringen.
  2. Du skal bruge License Manager til aktivering af ABBYY FineReader 14.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.