Rozpoznávání textu

Rozpoznávání na pozadí je proces, který do dokumentu přidá dočasnou textovou vrstvu, což umožňuje označovat, kopírovat a vyhledávat text. Tyto možnosti můžete zpřístupnit ostatním uživatelům, když do dokumentů PDF přidáte stálou textovou vrstvu. Dokumenty s textovými vrstvami jsou prakticky k nerozeznání od originálů. V dokumentech PDF s možností vyhledávání můžete textovou vrstvu i nahrazovat.

  1. Na panelu nástrojů na kartě Dokument klikněte na tlačítko  a z rozevíracího seznamu vyberte Rozpoznat dokument.... Případně zvolte v hlavní nabídce možnost Dokument > Rozpoznat dokument > Rozpoznat dokument... nebo použijte klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+R.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.
  3. Chcete-li zvýšit kvalitu OCR, povolte zpracování obrazu. Zpracování obrazu může změnit vzhled dokumentu.
    • Opravit orientaci stránky - Program rozpozná orientaci textu a upraví ji, je-li to nutné.
    • Opravit zešikmení obrazu a opravit rozlišení obrazu - Program odhalí a opraví veškerá zkosení, zvolí odpovídající rozlišení obrazu a provede další změny pro zlepšení obrazů.
  4. Klikněte na tlačítko Rozpoznat.
  5. V důsledku toho bude výstupní dokument obsahovat textovou vrstvu, v níž bude možno vyhledávat.

Textovou vrstvu můžete přidat i při přidávání stránek do dokumentu PDF ze souboru nebo při skenování tištěných dokumentů. Chcete-li to provést, vyberte možnost Rozpoznat text na obrázcích v dialogovém okně Nastavení zpracování obrazů ( přejděte na kartu Seřadit stránky, klikněte na tlačítko na panelu nástrojů a vyberte Nastavení zpracování obrazů) a zadejte jazyky dokumentu. Viz také: Práce se stránkami.

Chcete-li zkontrolovat rozpoznaný text, naučte program, aby rozpoznal nestandardní písma a znaky, nebo použijte některé další pokročilé funkce aplikace ABBYY FineReader na panelu nástrojů na kartě Dokument, klikněte na tlačítko a z rozevíracího seznamu vyberte Rozpoznat a ověřit v editoru OCR. Případně vyberte v hlavní nabídce Dokument a klikněte na Rozpoznat dokument > Rozpoznat a ověřit v editoru OCR. Viz také: Odesílání dokumentů PDF do editoru OCR.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.