Интеграция с Windows Explorer

ABBYY FineReader се интегрира с Windows Explorer. В резултат командите на ABBYY FineReader ще се появят, когато щракнете с десен бутон върху файл в някой от поддържаните формати, което Ви позволява да отваряте и редактирате PDF документи, да разпознавате графични файлове, да конвертирате файлове, да комбинирате няколко файла в един PDF и да ги сравнявате.

За да отворите и да обработите PDF директно от Windows Explorer:

 1. В Windows Explorer изберете един или повече PDF файла.
 2. Щракнете с десен бутон върху тях и изберете една от следните команди:
  • Редактиране с ABBYY FineReader PDF отваря PDF файлове в редактора за PDF
   За повече информация за работа с PDF документи в редактора за PDF вижте Работа с PDF документи.
  • Конвертиране с ABBYY FineReader PDF - конвертира PDF файлове в различни формати:
   • Конвертиране в PDF документ с възможност за търсене
   • Конвертиране в PDF документ само с изображения
   • Конвертиране в Microsoft Word документ
   • Конвертиране в Microsoft Excel документ
   • Конвертиране в друг формат
  • Отваряне в редактор за OCR отваря PDF файлове в редактора за OCR.
   За повече информация за работата с редактора за OCR вижте Работа с редактора за OCR.
   Ако изберете няколко файла в Windows Explorer и щракнете върху Конвертиране с ABBYY FineReader PDF в контекстното меню, ще се отвори прозорецът Нова задача. За повече информация за наличните настройки за конвертиране вижте Създаване на PDF документи, Създаване на документи на Microsoft Word, Създаване на документи на Microsoft Excel и Други формати.
  • Сравняване със... отваря PDF файлове в приложението ABBYY Сравняване на документи.
   За повече информация за сравняване на документи вижте ABBYY Сравняване на документи.
  • Комбиниране в един PDF... комбинира няколко файла в един PDF.
  • Сравняване на документи... сравнява две версии на един и същ документ.

За да обработите файлове в редактируеми формати директно от Windows Explorer:

 1. В Windows Explorer изберете един или повече файла в редактируеми формати.
 2. Щракнете с десен бутон върху тях и изберете една от следните команди:
  • Конвертиране в PDF с ABBYY FineReader PDF... конвертира файлове в PDF.
   Когато създавате PDF документи от Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint файлове, ABBYY FineReader ще запази структурата на оригиналния документ и всички показалци и хипервръзки.
  • Конвертиране в PDF и изпращане... конвертира файлове в PDF и ги прикачва към имейл.
  • Сравняване със... отваря файлове в приложението ABBYY Сравняване на документи.
  • Комбиниране в един PDF... комбинира няколко файла в един PDF.
  • Сравняване на документи... сравнява две версии на един и същ документ.

За да обработите графични файлове директно от Windows Explorer:

 1. В Windows Explorer изберете един или повече графични файла.
 2. Щракнете с десен бутон върху тях и изберете една от следните команди:
  • Конвертиране с ABBYY FineReader PDF конвертира графични файлове в различни формати
   • Конвертиране в PDF документ с възможност за търсене
   • Конвертиране в PDF документ само с изображения
   • Конвертиране в Microsoft Word документ
   • Конвертиране в Microsoft Excel документ
   • Конвертиране в друг формат
  • Отваряне в редактор за OCR отваря графични файлове в редактора за OCR.
  • Комбиниране в един PDF... комбинира няколко файла в един PDF.
  • Сравняване със... отваря графични файлове в приложението ABBYY Сравняване на документи.

Командите, които виждате в контекстното меню на Windows Explorer, зависят от броя и формата на избраните файлове.

Ако не виждате команди на ABBYY FineReader в контекстното меню на Windows Explorer...

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.