Предварителен преглед на PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да преглеждате и да търсите в PDF документи и да копирате текст, изображения и таблици в тях.

За да отворите PDF документ в редактора за PDF:

  • Изберете Нова задача, отидете в раздел Отваряне и шракнете върху бутона PDF документ:
    ,
  • Друга възможност е да изберете Нова задача > Файл > Нов PDF документ или Отваряне на PDF документ....

Документът ще бъде отворен в редактора за PDF.

За да персонализирате начина, по който се показва документа, използвайте следните настройки.

  • Режимите на преглед променят начина, по който се показват и прелистват страниците.

Вижте също: Режими на преглед.

  • Функцията за мащабиране Ви позволява да увеличавате и намалявате документа.

  • По ширина променя мащаба, в който се показва документът така, че широчината на документа съвпада с широчината на екрана.
  • В прозореца променя мащаба, в който се показва документът така, че височината на документа съвпада с височината на екрана.
  • Намаляване/Увеличаване Ви позволява да промените ръчно мащаба.

Съдържание на главата

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.