Ако вертикален или негативен текст не е разпознат

Фрагмент от разпознатия текст може да съдържа голям брой грешки, ако ориентацията на фрагмента е била неправилно определена или ако текстът във фрагмента е негативен (т.е. светъл текст, отпечатан на тъмен фон).

За да разрешите този проблем:

  1. В прозорец Изображение изберете област или клетка от таблица, която съдържа вертикален или негативен текст.
  2. В панела Свойства на областта (щракнете с десен бутон някъде в областта, после върху Свойства в контекстното меню, за да се покаже панелът), изберете:
    • посоката на текста от падащия списък Посока на CJK текст
      или
    • Инвертиран от падащия списък Инвертиране.
  3. Стартирайте отново процеса на разпознаване.

За повече информация относно областите вижте "Ако области не са открити правилно".

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.