Разширено конвертиране

В ABBYY FineReader е включен редактора за OCR, който предоставя разширени функции за разпознаване и конвертиране. Редакторът за OCR Ви дава възможност да преглеждате областите за разпознаване и да проверявате разпознатия текст, да извършвате предварителна обработка на изображения, за да подобрите точността на разпознаване, и много други.

Редакторът за OCR предлага и мощни функции за фино настройване на разпознаването и конвертирането, с цел да се получат възможно най-добрите резултати. Например можете да редактирате областите за разпознаване, да проверявате разпознатия текст и да обучавате ABBYY FineReader да разпознава нестандартни знаци и шрифтове.

 1. Има няколко начина за отваряне на редактора за OCR:
  • Щракнете върху раздел Нова задача > Отваряне, а след това върху бутона на Редактора на OCR:
   ,
  • или Нова задача > Инструменти > Редактор за OCR,
  • или Нова задача > Файл > Отваряне в редактор за OCR....
 1. В диалоговия прозорец Отваряне на изображения изберете файловете, които искате да отворите.
  Ако използвате настройките по подразбиране, ABBYY FineReader автоматично ще анализира и разпознае отворените от Вас файлове. Можете да промените тези настройки в раздела Обработка на изображение на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).
 2. След като отворите документ, в панела Изображение ще се покаже неговото изображение, в което ще бъдат маркирани областите с текст, изображения, таблици и баркодове. Проверете дали областите са определени правилно и ги редактирайте, ако е необходимо.

  Бързо редактиране на области

 1. Ако сте направили промени в области, щракнете върху Разпознаване бутона в главната лента с инструменти за повторно разпознаване на документа.
 2. Проверете разпознатия текст в панела Текст и го коригирайте, ако е необходимо.
 3. Запишете разпознатия документ. Можете да изберете формата, в който да запишете документа си, от падащия списък на бутона Запис/Изпращане в основната лента с инструменти (щракнете върху стрелката до бутона, за да отворите падащия списък).

За повече информация за редактора за OCR и функциите му, разгледайте Работа с редактора за OCR.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.