Интеграция с Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader Ви позволява да отваряте, редактирате и записвате файлове, записани в библиотеки с документи в Microsoft SharePoint.

За да обработите PDF документ, записан на Microsoft SharePoint Server:

 1. Използвайте редактора за PDF на ABBYY FineReader, за да отваряте PDF документи, съхранявани в Microsoft SharePoint сървър.
 2. Извлечете документа, за да попречите на други потребители да го променят, като направите следното:
  • Щракнете върху бутона Извличане в съобщението, което се появява в горната част на екрана,

  • или щракнете върху Файл > SharePoint® > Извличане.

   Ако документът вече е бил извлечен от друг потребител, запишете копие на документа на Вашия компютър.
 3. Редактирайте PDF документа.
  За повече информация за работа с PDF документи в редактора за PDF вижте Работа с PDF документи.
 4. Върнете документа, за да могат останалите потребители да видят промените Ви. За целта щракнете върху Файл > SharePoint® > Регистриране....
  Ако не искате да запишете промените на сървъра, щракнете върху Отхвърляне на извличането....
 5. В отворилия се диалогов прозорец изберете Тип версия на документа, ако на сървъра е разрешен контрол на версията и въведете коментара си.
  Изберете опцията Запазете документа извлечен, след като върнете обратно текущата версия, ако искате да качите всички промени на сървъра без вкарване на документа обратно.
 6. Щракнете върху Вкарване.

Забележка. Ако използвате облачно съхранение в OneDrive, няма да можете да извличате документите, които се съхраняват там. OneDrive клиентът създава локални копия на файловете на Вашия компютър и ги синхронизира със сървъра. В този случай PDF документите ще бъдат обработвани като редовни файлове.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.