Изпращане на резултати от разпознаване по e-mail

С ABBYY FineReader можете да изпращате резултатите от разпознаването по e-mail във всеки от поддържаните формати, с изключение на HTML.

За изпращане на документ по e-mail:

 1. От меню Файл изберете E-mail > Документ....
 2. От диалоговия прозорец, който се отваря, изберете
  • формата, в който документът трябва да бъде съхранен
  • една от опциите за запис: запис на всички страници в един файл, запис на всяка страница в отделен файл или разделяне на документа на файлове според празните страници
 3. Щракнете върху OK. С приложения файл или съответно файлове ще бъде създадено e-mail съобщение. Определете получателя и изпратете съобщението.

Можете също да изпратите по e-mail изображенията на страниците от документа.

Изпращане на изображения по e-mail:

 1. От меню Файл изберете E-mail > Изображения....
 2. От диалоговия прозорец, който се отваря, изберете
  • формата, в който документът трябва да бъде съхранен
  • Изпрати като графичен файл с множество страници, ако е необходимо да се изпратят изображения като многостраничен файл.
 3. Щракнете върху OK. С приложения файл или съответно файлове ще бъде създадено e-mail съобщение. Просто определете получателя и изпратете съобщението.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.