Стартиране на ABBYY Сравняване на документи

Има много начина за стартиране на ABBYY Сравняване на документи:

  • Отворете Нова задача, щракнете върху Сравни, след което върху задачата Отваряне на ABBYY Сравняване на документи.
  • В Нова задача щракнете върху Инструменти > Сравняване на документи (по подобен начин ABBYY Сравняване на документи може да се стартира от редактора за PDF и редактора за OCR).
  • Щракнете върху Старт > ABBYY FineReader PDF > ABBYY Сравняване на документи. (В Windows 10 щракнете върху Старт , след което върху Всички приложения > ABBYY FineReader PDF> ABBYY Сравняване на документи.)

Има няколко други начина за отваряне на документ в ABBYY Сравняване на документи:

  • В редактора за PDF щракнете върху бутона в главната лента с инструменти.
  • В редактора за PDF щракнете върху Файл > Сравняване на документи.
    Отвореният в редактора за PDF документ ще бъде отворен в ABBYY Сравняване на документи. След това ще трябва да отворите друга версия на този документ, за да ги сравните.
  • В Windows Explorer щракнете с десен бутон върху файл и после върху Сравняване със... в контекстното меню.
  • В Windows Explorer изберете два файла, щракнете с десен бутон върху единия от тях и после върху Сравняване на документи... в контекстното меню.

ABBYY Сравняване на документи не се предлага в някои версии на ABBYY FineReader. Вижте също: http://www.ABBYY.com/FineReader

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.