Други формати

В прозореца Нова задача можете да конвертирате PDF файлове и изображения в популярни формати (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) и да комбинирате няколко файла в един документ.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране във Други формати.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Изберете изходен формат Изберете формат, в който да конвертирате файла си.
  2. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Повече опции... Отваря съответния раздел на диалоговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format> .
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне , след което върху Конвертиране във Други формати.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format>.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.