Печат на PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да печатате PDF документи. Преди да печатате, проверете дали към компютъра има свързан локален или мрежов принтер и драйверите на принтера са инсталирани.

 1. Щракнете върху бутона в лентата с инструменти на раздел Документ или върху Файл > Печат....
 2. В отворения диалогов прозорец изберете желаните настройки на принтера:
  • Принтер - Изберете едно от наличните устройства за печат.
  • Копия - Задайте броя на копията за печат.
  • Страници за отпечатване - Задайте страниците, които да се отпечатат (можете да изберете да отпечатате всички страници, само избраните или диапазон от страници).
  • Настройка на страница - Задайте размер и ориентация на хартията.
  • Мащабиране и позициониране - Задайте броя на страниците в документа, които да поставите в една отпечатана страница и други настройки на принтера, например мащабиране на изображението и двустранен печат.
  • Черно и бяло - Изберете тази опция, ако искате да отпечатате документа в черно-бяло.
  • Отпечатване във файл - Изберете тази опция, ако искате да запишете всички страници от документа във файл.
  • Отпечатване на анотации и маркиране - Изберете тази опция, ако искате да отпечатате коментарите.
 3. Щракнете върху Печат.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.