За ABBYY FineReader

ABBYY FineReader PDF е универсален PDF инструмент за управление на документи в цифровото работно място. Под управление на технологиите на ABBYY за разпознаване и конвертиране на документи, базирани на изкуствен интелект, FineReader прави информацията, заключена в документите, редактируема и спомага за повишаване на производителността на бизнеса. FineReader прави лесно и ефективно дигитализирането, извличането, редактирането, конвертирането, защитата, споделянето и съвместната работа по всички видове PDF и хартиени документи в съвременния работен свят.

С ABBYY FineReader 16 можете:

* Тази функция не се предлага в някои версии на ABBYY FineReader. Моля, посетете http://www.ABBYY.com/FineReader за повече информация.

** За да използвате ABBYY Screenshot Reader, трябва да регистрирате своето копие на ABBYY FineReader.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.