Получаване на документи

След като стартирате редактора за OCR, трябва да отворите графичен или PDF файл. В тази глава са дадени инструкции как можете да получите изображения и PDF документи за последваща обработка в редактора за OCR.

Съдържание на главата

Качеството на разпознаване зависи от качеството на изображенията и PDF файловете, които отваряте с ABBYY FineReader. За информация за сканиране и фотографиране на документи и отстраняване на често срещани дефекти при сканиране и фотографиране вижте Опции за обработка на изображения и Ръчно редактиране на изображения.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.