Добавяне на прикачени файлове

Към PDF документ могат да се прикачат файлове с произволен формат.

За да видите прикачените файлове:

        • Щракнете върху бутона в панела вляво или изберете Изглед > Прикачени файлове в главното меню.

Можете да отворите, запишете, преименувате или изтриете прикачените файлове.

В Прикачени файлове:

  • Изберете файл.
    • В щракнете върху инструмента, който отговаря на действието, което искате да изпълните. Или щракнете върху съответната команда в контекстното меню

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.