Настройки за CSV

Налични са следните настройки:

Настройки на текст

  • Игнорирай текста извън таблиците
    Записва само таблиците и игнорира останалото.
  • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница
    Записва оригиналната подредба на страницата.

Разделител

Записва символите, които ще се използват за отделяне на колоните с данни в изходния CSV документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя кодова страница автоматично. За да промените кодовата страница, изберете желаната кодова страница от падащия списък в Кодиране.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.