Преглед на PDF документи

Редакторът за PDF включва определен брой функции за преглеждане на PDF документи. Докато четете документа, можете да добавяте коментари, да подчертавате важни фрагменти, да добавяте бележки, да чертаете фигури за ограждане на конкретни области и да поставяте печати на страниците.

Съдържание на главата

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.