Използване на команден ред

Можете да използвате команден ред, за да преобразувате сканирани документи, PDF файлове и файлове с изображения в поддържаните формати. Можете също да го използвате, за да стартирате сравняване на две версии на документ в различни формати, без да се налага специално да отваряте прозореца на редактора за OCR или ABBYY Сравняване на документи.

За да обработвате документи с използване на команден ред, следвайте стъпките по-долу:

  1. Отворете интерфейса на командния ред, като натиснете клавишната комбинация Win+R. След това въведете cmd в командния ред и щракнете върху OK.
  2. Въведете команда за преобразуване или сравняване на документите и натиснете клавиша Enter. На екрана ще се появи диалогов прозорец на ABBYY FineReader. Той ще съдържа лента за хода на изпълнение, както и съответни съвети и предупреждения.  
  3. След като документите Ви бъдат обработени, резултатите ще бъдат отворени в съответното приложение.
    За да запишете резултатите от преобразуването, трябва ръчно да стартирате процедурата за записване.

Съдържание на главата:

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.