Активиране на ABBYY FineReader

След като инсталирате ABBYY FineReader PDF, трябва да активирате програмата, за да може да работи в пълнофункционален режим. Ако не активирате ABBYY FineReader PDF, програмата ще работи в пробен режим, което Ви позволява да изпробвате програмата, но ограничава броя страници, които можете да запишете, и спира да работи след определен период от време.

За да активирате ABBYY FineReader PDF:

 1. В Нова задача щракнете върху Помощ > Активирай....
 2. Въведете Вашия сериен номер или заредете лицензния файл, ако имате такъв.

Изберете една от четирите възможности за активиране, показани в Асистента за активиране:

 • Активиране по интернет
  Активирането се извършва автоматично и отнема секунди. Този метод изисква активна интернет връзка.
 • Активиране през сайта на ABBYY
  1. Щракнете върху връзката в Асистента за активиране, за да отворите страницата за активиране.
  2. Копирайте ID на продукта в Асистента за активиране и го поставете в съответното поле на страницата.
  3. Копирайте серийния номер в Асистента за активиране и го поставете в съответното поле на страницата.
  4. Запишете лицензния файл на твърдия си диск.
  5. Щракнете върху Следващ в Асистента за активиране и задайте пътя до лицензния файл.
  6. Щракнете върху Следващ.

ABBYY FineReader PDF ще се активира и вече ще работи в пълнофункционален режим.

 • Активиране по имейл
  1. Програмата ще генерира имейл съобщение с цялата информация, необходима за активирането.
  2. Изпратете имейла, без да променяте текста и темата му. Ще получите отговор с лицензен файл.
  3. Запишете лицензния файл на твърдия си диск.
  4. Задайте пътя до лицензния файл в Асистента за активиране.

ABBYY FineReader PDF ще се активира и вече ще работи в пълнофункционален режим.

 • Активиране по имейл от друг компютър
  1. Изберете този начин за активиране, ако не можете да активирате ABBYY FineReader PDF на компютъра, на който е инсталиран (например ако няма интернет връзка или не можете да изпратите имейл).
  2. Запишете лицензната информация в текстов файл.
  3. Създайте ново имейл съобщение на компютър, който може да изпраща имейли. Задавате Заявка за активиране в Тема и FineReader-activation@abbyy.com в До .
  4. Копирайте съдържанието на текстовия файл в имейла. Не променяйте нищо, за да може Вашето съобщение да бъде обработено автоматично и бързо ще получите отговор.
  5. Изпратете съобщението. Ще получите отговор с лицензен файл.
  6. Запишете лицензния файл на твърдия си диск.
  7. Задайте пътя до лицензния файл в Асистента за активиране.

ABBYY FineReader PDF ще се активира и вече ще работи в пълнофункционален режим.

След като веднъж активирате ABBYY FineReader, ще можете да го инсталирате на същия компютър многократно, без да Ви се налага да го активирате отново. Но ако в хардуерната конфигурация на компютъра настъпят съществени промени, ако твърдият диск е форматиран или ако операционната система е преинсталирана, може да се наложи отново да вземете лицензен файл и да активирате ABBYY FineReader отново.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.