Tách theo dấu trang

PDF Editor cho phép bạn tách tài liệu PDF chỉ bằng dấu trang tổng. Một tài liệu mới sẽ được tạo cho mỗi một dấu trang tổng.

Để tách tài liệu PDF theo dấu trang, hãy làm như sau:

 1. Sử dụng PDF Editor để mở tài liệu và sau đó chọn Sắp xếp trang > Tách tài liệu... trong trình đơn chính. Ngoài ra, điều hướng đến tab Sắp xếp trang và nhấp vào nút trên thanh công cụ.
 2. Trong hộp thoại mở ra:
  1. Chỉ định Phương pháp tách > Theo dấu trang (chỉ mức một).
  2. Chọn phương pháp đặt tên tệp từ Tên tệp danh sách thả xuống:
   • Giống tên dấu trang đặt tên tài liệu mới theo dấu trang. Theo mặc định, tên tài liệu mới sẽ được đánh số. Cho phép đánh số trước hoặc sau tên và chỉ định số lượng chữ số.

    Ví dụ: thông số "Đánh số: Sau tên, Số lượng chữ số: 3" sẽ tạo ra tên tài liệu như sau: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf v.v..., trong đó Introduction, Chapter_1, Chapter_2 là tên các dấu trang.
    Bỏ chọn Thêm đánh số sẽ tắt chức năng đánh số.
   • Dùng Tên tùy chỉnh để đổi tên tài liệu nếu cần.  Tên của tất cả các tài liệu mới được đánh số ở cuối để giúp phân biệt. Cho phép đánh số trước hoặc sau tên và chỉ định số lượng chữ số.

    Ví dụ: thông số "Tên: Document, Đánh số: Sau tên, Số lượng chữ số: 3" sẽ tạo ra tên tài liệu như sau: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, v.v...
    Theo mặc định, tên của tài liệu nguồn sẽ được sử dụng.
  3. Lưu tài liệu mới vào thư mục tài liệu nguồn hoặc chỉ định một vị trí khác.

   Tệp đính kèm sẽ được gửi tới một thư mục riêng có tên Tệp đính kèm trong cùng thư mục lớn. Dấu trang sẽ không còn ở tài liệu mới.
 3. Nhấp Tách.

Sau khi tách xong, thư mục chứa tệp mới sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.