Gửi tài liệu PDF đến OCR Editor

PDF Editor cho phép bạn gửi tài liệu PDF đến OCR Editor, tại đây bạn có thể khoanh cách vùng nhận dạng, kiểm tra văn bản được nhận dạng, lập mẫu cho chương trình nhận dạng các phông chữ và ký tự phi tiêu chuẩn và sử dụng các tính năng nâng cao khác do ABBYY FineReader cung cấp.

 • Để gửi tài liệu PDF đến OCR Editor, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Trên thanh công cụ trong tab Tài liệu, nhấp vào nút và chọn Nhận dạng và xác minh trong OCR Editor từ danh sách thả xuống.
    • Trong trình đơn chính, chọn Tài liệu >Nhận dạng tài liệu > Nhận dạng và xác minh trong OCR Editor.
 • Để gửi các trang cụ thể đến OCR Editor, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Trong ngăn Trang, chọn các trang thích hợp và chọn Gửi các trang đã chọn đến OCR Editor trong trình đơn ngữ cảnh.
  • Điều hướng đến tab Sắp xếp trang, chọn các trang thích hợp, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút trên thanh công cụ và chọn Gửi các trang đã chọn đến OCR Editor trong danh sách thả xuống.

Khi gửi tài liệu đến OCR Editor, một số đối tượng sau trong tài liệu sẽ bị mất:

 • tệp đính kèm
 • dấu trang
 • nhận xét
 • chú thích

Khi bạn đã làm việc xong với tài liệu trong OCR Editor, bạn có thể gửi tài liệu trở lại PDF Editor. Để thực hiện việc này, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút rồi nhấp Gửi đến PDF Editor.... Hoặc, nhấp vào Tệp > Gửi đến > PDF Editor....

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.