Quét thành Microsoft Word

Tác vụ Microsoft Word trong cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ cho phép bạn tạo tài liệu Microsoft Word từ hình ảnh thu được từ máy quét hoặc máy ảnh kỹ thuật số.

 1. Mở cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ,chọn Quét tab và nhấp vào Microsoft Word tác vụ.
 2. Chọn một thiết bị và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước nút hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng với chất lượng hình ảnh, hãy thay đổi cài đặt quét và nhấp vào Xem trước nút lại lần nữa.
 5. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Giữ nguyên định dạng
   Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.
   • Bản sao chính xác
    Tài liệu đầu ra gần như giống hệt tài liệu gốc, nhưng sẽ cho phép tùy chọn chỉnh sửa nhất định.
   • Bản sao có thể chỉnh sửa
    Hình thức của tài liệu đầu ra có thể khác biệt đôi chút so với tài liệu gốc, nhưng có thể chỉnh sửa dễ dàng.
   • Văn bản có định dạng
    Kiểu phông chữ, cỡ phông chữ và định dạng đoạn văn sẽ được giữ lại. Văn bản đầu ra sẽ được đặt vào một cột.
   • Văn bản thuần túy
    Chỉ định dạng đoạn văn sẽ được giữ lại. Văn bản đầu ra sẽ được đặt vào một cột và một phông chữ duy nhất sẽ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu.
  2. Ngôn ngữ OCR
   Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Giữ hình ảnh
   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giữ lại ảnh trong tài liệu đầu ra.
  4. Giữ lại đầu trang, chân trang và số trang
   Chọn tùy chọn này để giữ lại đầu trang, chân trang và số trang.
  5. Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh...
   Chỉ định cài đặt tiền xử lý ảnh như phát hiện hướng trang và cài đặt tiền xử lý ảnh tự động. Những cài đặt này có thể cải thiện đáng kể hình ảnh nguồn, nhờ đó đem lại độ chính xác OCR cao hơn. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.
  6. Tùy chọn khác...
   Mở DOC(X)/RTF/ODT mục của Cài đặt định dạng tab của Tùy chọn hộp thoại, tại đó bạn có thể chỉ định các cài đặt bổ sung (bạn còn có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp Tùy chọn... trên Công cụ trình đơn).
 6. Nhấp Quét sang dạng Word.
 7. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hiển thị thanh tiến trình và các gợi ý.
 8. Sau khi trang được quét xong, một hộp thoại nhắc bạn quyết định làm gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
  Nhấp Quét lại để quét nhiều trang hơn bằng cài đặt hiện tại hoặc nhấp Quét xong để đóng hộp thoại.
 9. Chỉ định thư mục bạn muốn lưu tài liệu Microsoft Word.

Khi tác vụ hoàn thành, một Microsoft tài liệu Word sẽ được tạo trong thư mục bạn đã chỉ định. Tất cả các trang của tài liệu cũng sẽ được mở trong OCR Editor.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.