Quét thành Microsoft Excel

Tác vụ Microsoft Excel trong cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ cho phép bạn tạo tài liệu Microsoft Excel từ hình ảnh thu được từ máy quét hoặc máy ảnh kỹ thuật số.

 1. Mở cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ,chọn Quét tab và nhấp vào Microsoft Excel tác vụ.
 2. Chọn một thiết bị và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước nút hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng với chất lượng hình ảnh, hãy thay đổi cài đặt quét và nhấp vào Xem trước nút lại lần nữa.
 5. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Giữ nguyên định dạng.
   Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.
   • Văn bản có định dạng
    Kiểu phông chữ, cỡ phông chữ và định dạng đoạn văn sẽ được giữ lại.
   • Văn bản thuần túy
    Chỉ các đoạn văn sẽ được giữ lại. Một phông chữ duy nhất sẽ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu.
  2. Ngôn ngữ OCR
   Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Thiết lập XLSX:
   • Giữ hình ảnh
    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giữ lại ảnh trong tài liệu đầu ra.
   • Tạo một bảng tính riêng cho từng trang
    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tạo một bảng tính Microsoft Excel riêng từ mỗi trang của tài liệu gốc.
  4. Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh...
   Sử dụng tùy chọn này để chỉ định cài đặt tiền xử lý ảnh như phát hiện hướng trang và cài đặt tiền xử lý ảnh tự động. Những cài đặt này có thể cải thiện đáng kể hình ảnh nguồn, nhờ đó đem lại độ chính xác OCR cao hơn. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.
  5. Tùy chọn khác...
   Mở tabXLS(X) mục của Cài đặt định dạng tab của Tùy chọn hộp thoại, tại đó bạn có thể chỉ định các cài đặt bổ sung (bạn còn có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp Tùy chọn... trên Công cụ trình đơn).
 6. Nhấp Quét sang dạng Excel.
 7. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hiển thị thanh tiến trình và các gợi ý.
 8. Sau khi trang được quét xong, một hộp thoại nhắc bạn quyết định làm gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
  Nhấp Quét lại để quét nhiều trang hơn bằng cài đặt hiện tại hoặc nhấp Quét xong để đóng hộp thoại.
 9. Chỉ định thư mục bạn muốn lưu tài liệu Microsoft Excel.

Khi tác vụ hoàn thành, một Microsoft tài liệu Excel sẽ được tạo trong thư mục bạn đã chỉ định. Tất cả các trang của tài liệu cũng sẽ được mở trong OCR Editor.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.