Lưu hình ảnh

ABBYY FineReader cho phép bạn chia sẻ cả văn bản và hình ảnh trang được nhận dạng, bao gồm cả ảnh quét.

Để lưu một hoặc nhiều hình ảnh:

 1. Trong Trang, chọn các trang bạn muốn lưu.
 2. Nhấp Tệp > Lưu dưới dạng > Hình ảnh trong trang....
 3. Trong hộp thoại mở ra, chọn đĩa và thư mục để lưu tệp vào.
 4. Chọn định dạng hình ảnh mà bạn muốn lưu hình ảnh.
  Nếu bạn muốn lưu nhiều trang vào một tệp, chọn định dạng TIFF và chọn Tạo một tệp cho tất cả các trang.
  Để biết chi tiết, xem Định dạng hình ảnh được hỗ trợ.
 5. Chỉ định tên tệp và nhấp vào Lưu.

Gợi ý. Khi lưu ở định dạng TIFF, bạn có thể chọn định dạng hình ảnh và phương thức nén. Nén hình ảnh cho phép bạn giảm kích cỡ tệp. Các phương thức sử dụng để nén hình ảnh khác nhau theo tỷ lệ nén và mất dữ liệu. Hai nhân tố xác định lựa chọn phương thức nén: chất lượng hình ảnh thu được và kích cỡ tệp.

ABBYY FineReader cung cấp các phương thức nén sau:

 • ZIP Không xảy ra mất dữ liệu. Thuật toán nén này được sử dụng cho hình ảnh chứa các vùng lớn có một màu. Ví dụ, thuật toán nén này phù hợp với ảnh chụp màn hình và hình ảnh đen trắng.
 • JPEG Thuật toán nén này được sử dụng cho hình ảnh hình ảnh màu và xám, ví dụ như ảnh. Phương thức này cung cấp độ nén mật độ cao nhưng gây mất dữ liệu và dẫn đến chất lượng hình ảnh kém hơn (đường nét bị mờ và bảng màu xấu).
 • CCITT nhóm 4 Không xảy ra mất dữ liệu. Thuật toán nén này thường được sử dụng cho hình ảnh đen trắng được tạo trong chương trình đồ họa hoặc cho hình ảnh quét. CCITT nhóm 4 là phương thức nén được sử dụng phổ biến phù hợp với hầu hết tất cả các loại hình ảnh.
 • Packbits Không xảy ra mất dữ liệu. Thuật toán nén này được sử dụng cho ảnh quét đen trắng.
 • LZW Không xảy ra mất dữ liệu. Thuật toán nén này được sử dụng cho hình ảnh thiết kế đồ họa và hình ảnh thang độ xám.

Khi lưu thành tệp PDF chỉ hình ảnh, chương trình sử dụng các tham số bạn đã quy định trên tab Cài đặt định dạng > PDF của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.