Tạo tài liệu Microsoft Word

Trong ô cửa sổ Tác vụ mới bạn có thể tạo tài liệu Microsoft Word từ tệp PDF và hình ảnh và từ tệp tin ở bất kỳ định dạng bất kỳ được hỗ trợ. Bạn còn có thể chuyển đổi và kết hợp nhiều tệp thành một tài liệu Microsoft Word.

Chuyển đổi một hay nhiều tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành Microsoft Word.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một hoặc nhiều tệp để chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Giữ nguyên định dạng.
   Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn:
   • Bản sao chính xác
    Tài liệu đầu ra gần như giống hệt tài liệu gốc, nhưng sẽ cho phép tùy chọn chỉnh sửa nhất định.
   • Bản sao có thể chỉnh sửa
    Hình thức của tài liệu đầu ra có thể khác biệt đôi chút so với tài liệu gốc, nhưng có thể chỉnh sửa dễ dàng.
   • Văn bản có định dạng
    Kiểu phông chữ, cỡ phông chữ và định dạng đoạn văn sẽ được giữ lại. Văn bản đầu ra sẽ được đặt vào một cột.
   • Văn bản thuần túy
    Chỉ định dạng đoạn văn sẽ được giữ lại. Văn bản đầu ra sẽ được đặt vào một cột và một phông chữ duy nhất sẽ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu.
  2. Ngôn ngữ OCR Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Giữ hình ảnh Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giữ lại ảnh trong tài liệu đầu ra.
  4. Giữ lại đầu trang, chân trang và số trang Chọn tùy chọn này để giữ lại đầu trang, chân trang và số trang.
  5. Tùy chọn khác... Mở DOC(X)/RTF/ODT tab của Cài đặt định dạng hộp thoại.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Nhấp vào Chuyển đổi thành Word nút.
 6. Xác định thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ đã hoàn thành, tài liệu Microsoft Word thu được sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

Kết hợp các tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành Microsoft Word.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn tệp bạn muốn chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Sắp xếp tệp theo thứ tự mong muốn và chọn Kết hợp tất cả các tệp thành một tài liệu tùy chọn.
 6. Nhấp vào Chuyển đổi thành Word nút.
 7. Chỉ định tên và thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ đã hoàn thành, tài liệu Microsoft Word thu được sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.