Tạo tài liệu PDF

Trong ô cửa sổ Tác vụ mới bạn có thể:

 • Tạo tệp PDF từ các tệp ở nhiều định dạng khác nhau.
 • Chuyển đổi nhiều tệp thành tệp PDF.
 • Kết hợp nhiều tệp thành một tệp PDF.
 • Tạo các tệp PDF có thể tìm kiếm.
 • Tạo tài liệu tương thích với định dạng PDF/A.

Chuyển đổi một hay nhiều tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành tài liệu PDF.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một hoặc nhiều tệp để chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Chất lượng hình ảnh Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trong  Chất lượng hình ảnh trình đơn thả xuống:
   • Chất lượng tốt nhất
    Chọn tùy chọn này để lưu giữ chất lượng ảnh và hình ảnh trang. Độ phân giải gốc sẽ được giữ nguyên.
   • Cân bằng
    Chọn tùy chọn này để giảm kích cỡ của tệp PDF đầu ra mà không làm giảm quá nhiều chất lượng ảnh.
   • Kích cỡ nhỏ gọn
    Chọn tùy chọn này để thu được tệp PDF có kích cỡ nhỏ với chất lượng ảnh thấp hơn.
   • Tùy chỉnh...
    Chọn tùy chọn này để tùy chỉnh lưu ảnh. Trong ô Cài đặt tùy chỉnh hộp thoại, chỉ định giá trị mong muốn và nhấp vào OK.
  2. Tìm kiếm toàn bộ văn bản Sử dụng trình đơn thả xuống này để bật hoặc tắt tìm kiếm toàn văn bản trong tài liệu đầu ra:
   • Như trong tài liệu gốc Văn bản trên các hình ảnh sẽ không được nhận dạng. Người dùng sẽ chỉ có thể tìm kiếm trong tài liệu đầu ra khi tài liệu đầu ra có một lớp văn bản.
   • Tìm kiếm nội dung văn bản và hình ảnh Văn bản trên các hình ảnh sẽ được nhận dạng. Người dùng sẽ có thể tìm kiếm trong tài liệu đầu ra.
   • Bỏ kích hoạt tìm kiếm toàn bộ văn bản Tài liệu này sẽ được chuyển đổi thành tài liệu PDF chỉ chứa hình ảnh. Người dùng sẽ không thể tìm kiếm trong tài liệu đầu ra.
  3. Tạo tài liệu PDF/AChọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích với định dạng PDF/A. Một tài liệu PDF/A-2b sẽ được tạo theo mặc định. Nhấp Tùy chọn khác... để chọn một phiên bản PDF/A khác.
  4. Sử dụng nén MRC Chọn tùy chọn này để áp dụng Công nghệ nén MRC (Mixed Raster Content) để giảm kích cỡ tệp mà không làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh.
  5. Ngôn ngữ OCR Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  6. Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh... Tại đây bạn có thể chỉ định một số thao tác bổ sung sẽ được thực hiện trên ảnh quét và tệp hình ảnh của bạn để cải thiện diện mạo của chúng và chất lượng chuyển đổi. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.
  7. Tùy chọn khác... Mở PDF tab của Cài đặt định dạng hộp thoại.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Nhấp vào Chuyển đổi thành tài liệu PDF nút.
 6. Xác định thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ đã hoàn thành, tài liệu PDF thu được sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

Kết hợp các tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành tài liệu PDF.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn tệp bạn muốn chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Sắp xếp tệp theo thứ tự mong muốn và chọn Kết hợp tất cả các tệp thành một tài liệu tùy chọn.
 6. Nhấp vào Chuyển đổi thành tài liệu PDF nút.
 7. Chỉ định tên và thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ đã hoàn thành, tài liệu PDF thu được sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.