Sửa biểu mẫu

Trong Trình sửa PDF, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau trên các trường biểu mẫu tương tác trong tài liệu PDF. Bạn có thể:

Thêm trường

 1. Điều hướng đến tab Trình biên tập Biểu mẫu.
 2. Trên thanh công cụ của biểu mẫu, nhấp vào kiểu trường mà bạn muốn thêm.

 3. Nhấp vào vị trí bạn muốn thêm trường. Một trường có kích thước mặc định sẽ được thêm vào.
  Để vẽ một trường có kích thước bất kỳ, nhấn giữ nút chuột trái và kéo con trỏ chuột theo hướng mong muốn.
  Khi bạn chọn công cụ Nút Radio, một nút radio được thêm vào biểu mẫu mỗi khi bạn nhấp chuột vào biểu mẫu. Khi bạn đã thêm số lượng nút radio cần thiết, nhấn Escđể tắt công cụ.
  Xem thêm: Nút radio
 4. Sửa trường nếu cần thiết.

Sửa trường

 1. Điều hướng đến tab Trình biên tập Biểu mẫu.
 2. Nhấp đúp vào trường bạn muốn sửa (hoặc nhấp chuột phải và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt).
 3. Trong Thuộc tính hộp thoại, hãy thay đổi các thuộc tính của trường.
  Bộ thuộc tính bạn thấy trong hộp thoại này phụ thuộc vào kiểu trường đã chọn.
  Nhấp vào các liên kết dưới đây để đọc thêm về các thuộc tính của từng kiểu trường:
 4. Nhấp vào OK để lưu thay đổi.
  Thao tác nhấp vào Hủy sẽ loại bỏ mọi thay đổi.

Sao chép trường

Tạo bản sao liên kết của một trường

Di chuyển các trường xung quanh trang

Căn chỉnh các trường cân đối với nhau hoặc với lề trang.

Xóa trường

Xóa dữ liệu từ mọi trường

Thay đổi kích thước trường

Thêm cửa sổ mẹo bật lên cho trường

Thêm thuộc tính bắt buộc cho trường

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.